Kunta-alan sovittelu keskeytetty – jatkosta ei vielä tietoa

31.3.2022 17:10

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala keskeytti torstaina kunta-alan työriitojen sovittelun sen jälkeen, kun palkansaajajärjestöt olivat hylänneet sovintoesityksen. JUKO odottaa prosessin jatkumista.

Valtakunnansovittelija toteaa tiedotteessaan, että sovun syntyminen kunta-alalle olisi edellyttänyt kaikkien työriidan osapuolten hyväksyntää. Palkansaajapuolen JHL, Jyty, JUKO, Tehy ja SuPer hylkäsivät sovintoehdotuksen, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyi sen.

”Sovittelua ei ole nyt heti edellytyksiä jatkaa, sillä mahdollisuudet edetä neuvotteluissa on tällä erää selvitetty. Sovittelua ei kuitenkaan katkaista, koska alalle tarvitaan ennen pitkää työehtosopimusratkaisut ja työrauha”, Vuokko Piekkala kertoo tiedotteessa.

Mahdotonta hyväksyä

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren kertovat, että JUKOn oli täysin mahdotonta hyväksyä sovintoesitystä.

He eivät luonnehdi valtakunnansovittelijan paperia edes varsinaiseksi sovintoesitykseksi, niin räikeästi siinä loistavat poissaolollaan palkansaajapuolen tavoitteet. Esimerkiksi JUKOn yhtä keskeistä päämäärää eli monivuotista palkkaohjelmaa ei ehdotuksessa mainita lainkaan.

Samoin JUKOn tavoittelemien työaikasuojeluparannusten sijaan ehdotus olisi pidentänyt esimerkiksi psykologien ja sosiaalityöntekijöiden työaikaa.

Luukkaisen ja Löfgrenin mukaan sovintoesitys osoittaakin sekä tilannetajun puutetta että kunta-alan asiantuntijoiden ja esihenkilöiden työn aliarvostamista.

– Sovintoesityksen palkankorotusratkaisu on kuin märkä rätti vasten kunta-alan asiantuntijoiden ja esihenkilöiden kasvoja, Luukkainen sanoo.

Kunta-alan sovintoesityksen palkankorotukset olivat heikommat mitä äskettäin valtion ja kirkon sektoreilla tehdyt sopimukset. Esimerkiksi tämän vuoden yleiskorotus olisi ollut vain 1 prosentti eli vain puolet valtion yleiskorotuksesta.

Ratkaisuesitys lisäisi byrokratiaa

Maria Löfgren ihmettelee sovintoesityksessä myös voimassa olevan kunnallisen pääsopimuksen sormeilemista.

– Meidän käsityksemme mukaan voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset eivät ole työriidan kohteena, eikä niitä olisi pitänyt sisällyttää sovintoesitykseen.

Löfgrenin mukaan valtakunnansovittelijan esitys erillisistä pääneuvotteluryhmistä kuntasektorille ja hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lukien johtaisi vain siihen, että samat neuvotteluosapuolet joutuisivat setvimään samoja kiistoja kahdessa pöydässä.

– Tämä lisäisi vain byrokratiaa.

Lakkojen ajankohdat lähestyvät

Jos kunta-alan virka- ja työehtosopimuksesta ei synny sopua, ensi viikolla edessä ovat muun muassa JUKOn lakot Jyväskylässä ja Rovaniemellä sekä JUKOn, JHL:n ja Jytyn lakot Turussa ja Oulussa 6.–7. huhtikuuta.

Tämän jälkeen vuorossa olisivat Kuopio ja Tampere 12.–13. huhtikuuta sekä Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen 19.–25. huhtikuuta. JUKO on suunnitellut myös seuraavan vaiheen vastauksena sovintoesityksen epätyydyttävään sisältöön.

JUKOn ylityö- ja vuoronvaihtokielto koko kuntasektorille alkaa maanantaina 4. huhtikuuta ja päättyy sunnuntaina 10. huhtikuuta.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Valtakunnansovittelijan tiedote sekä sovintoehdotus | 31.3.2022

JUKOn hallitus hylkäsi kunta-alan sovintoesityksen – ”Märkä rätti vasten kasvoja” | 30.3.2022

Katso tästä JUKOn lakonuhat ja muut painostustoimet kunta-alalla

Kunta-alan mielenosoitus Helsingissä 5. huhtikuuta – ”Enää emme odota”

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.