Kunta-alan työehtokiistan sovittelu jatkuu tänään kello 14 - JUKO: Yli 420 000:ta kuntien palkansaajaa ei voi jättää epävarmuuteen

19.4.2020 13:22

JUKO tavoittelee vajaan parin vuoden sopimusta, vähintään yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia, kiky-tuntien poistamista ja poikkeusaikaan perustuvaa kompensaatiota. Sovittelussa ovat lisäksi kunnallisen pääsopimuksen sisältö ja poikkeusajan vaikutus työehtoihin. "Myös kuntatyönantajan on nyt ymmärrettävä, että pääsopimuksen uudistamista ei saa haudata työryhmiin", JUKOn Maria Löfgren.

JUKO vetoaa kaikkiin kuntasovittelun osapuoliin kuntien työntekijöitä koskevan työmarkkinaratkaisun saavuttamiseksi. Sovittelussa osa kuntasopijoista on sitoutunut tavoittelemaan ratkaisua huhtikuun loppuun mennessä.

Yli 420 000 palkansaajan työehdoista ja palkoista on neuvoteltu tammikuun puolivälistä lähtien. Joka kolmas kunnissa työskentelevä on akavalaisen JUKOn neuvottelemien sopimusten piirissä.

- Suomen suurimman työnantajan palveluksessa on merkittävä joukko eri alojen asiantuntijoita ja esimiehiä, jotka myös poikkeusaikana vastaavat kansalaisten peruspalveluista. Koronapandemia on korostanut kuntatyön merkitystä koko maan toimintojen ylläpitämisessä, sanoo JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Koronakriisin lopullista vaikutusta kuntien tilanteeseen on mahdotonta ennustaa.

- Työn määrä ja vaativuus ovat monen ammattiryhmän kohdalla nostaneet paineita valtavasti. Nämä ihmiset eivät voi odotella palkankorotuksiaan syksyyn.

JUKO tavoittelee vajaan parin vuoden sopimusta, vähintään yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia, kiky-tuntien poistamista ja poikkeusaikaan perustuvaa kompensaatiota.

- Haluamme osaltamme vakauttaa kuntapalveluja. Kukaan ei pysty arviomaan, millainen jälleenrakennustyö julkisen sektorin rakenteita odottaa koronan laannuttua. Työhön tarvitaan kaikkia kuntien työntekijöitä. Muun muassa sosiaalipuolella ja opetuksessa henkilöstö kohtaa terveydenhuollon tapaan painetta vielä pitkään, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren painottaa.

”Pääsopimuksen uudistamista ei saa haudata työryhmiin”

Virka- ja työehtosopimuksen lisäksi sovittelussa ovat kunnallisen pääsopimuksen sisältö ja poikkeusajan vaikutus työehtoihin.

- Myös kuntatyönantajan on nyt ymmärrettävä, että pääsopimuksen uudistamista ei saa haudata työryhmiin, Löfgren tähdentää.

JUKO edellyttää, että sopimusjärjestelmää tarkastellaan laajemmin kuin vain sote-sopimuksen tai varhaiskasvatuksen opettajien sopimusalasiirron osalta.

- Tarvitaan vähintään näkymä pääsopimuksen uudistamistyölle. Sopimuksen sisältö ja tarkoitus eivät saa jättää sijaa tulkinnalle, korostaa Luukkainen.

Kunta-alan sovittelu jatkuu tänään sunnuntaina kello 14. Sovitteluun osallistuvat neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

Kaikki kuntasektorin virka- ja työehtosopimukset ovat päättyneet 31. maaliskuuta. Huhtikuussa alkaneessa sopimuksettomassa tilassa voimassa ovat vanhan työehdot, kunnes uudet sopimukset on hyväksytty.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.