​​​​​​​Kuntaneuvottelut jatkuivat - palkansaajat paheksuvat kuntien koronatilanteeseen perustuvia lomautusaikeita 

25.3.2020 18:20

”Myös maan hallitus on vedonnut kuntiin, etteivät ne lomauttaisi”, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren. 

Kuntien lomaukset olivat esillä tänään keskiviikkona jatkuneissa kuntaneuvotteluissa.

- Kuntatyönantaja esitteli lyhyesti laatimaansa selvitystä kuntien lomautuksista koronatilanteessa. Me palkansaajat paheksuimme koronaan perustuvia lomautusaikeita, onhan maan hallituskin vedonnut kuntiin, etteivät ne lomauttaisi, kertoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Kuntapöydässä on nkäyty pääsopimus- ja työehtoneuvotteluja rinnakkain. Löfgren painottaa, että JUKO arvioi tilannetta kokonaisuutena eikä neuvottelutulosta synny ennen kuin molemmat asiat on ratkaistu.

- Lähdemme edelleen siitä, että kiky-tunnit poistuvat ja neuvottelemme nyt muun muassa poistumisen ajankohdasta, Löfgren kertoo.

Kokouksessa käsiteltiin myös perusteellisesti työelämän kehittämistoimien tulevaisuutta KunTekon päättyessä tämän vuoden lopussa. Asiaa on valmisteltu työelämän kehittämisryhmä Tekryssä.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 27. maaliskuuta.

***

JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla, jotka ovat
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Kunnallinen lääkärien työehtosopimus
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

***

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JAU:n muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (KoHon muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy sekä Suomen Palomiesliitto SPAL) ja KT Kuntatyönantajat.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Edellinen JUKOn kuntasektorin neuvottelutiedote: Kuntaneuvotteluja jatketaan keskiviikkona