Kuntaneuvotteluissa alustavaa koontia osapuolten näkemyksistä

16.5.2019 15:10

Kunnan pääneuvotteluryhmä jatkoi tänään kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvotteluja.

Kokouksessa käytiin läpi tilanne työryhmissä sekä sopimusalakohtainen tilanne. KVTES-ryhmä on käsitellyt kilpailukykysopimusta sitoumuksetta kooten yhteen osapuolten näkemykset.

– Neuvottelut etenevät varsin verkkaisesti. Tavoitteena on edelleen saavuttaa neuvottelutulos sovitusti 31.5.2016 mennessä. Jos tässä ei onnistuta, neuvottelut aloitetaan kaikilta osiltaan alusta, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.

Seuraavan kerran pääneuvotteluryhmä tapaa tiistaina 10.5.

JUKO tiedottaa neuvottelujen etenemisestä verkkosivuillaan sekä Twitterissä ja Facebookissa.

Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ja Kunta-alan unioni ry. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.

................

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa kunta-alalla 115 000 palkansaajaa. JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.