Kuntasektori avasi Tyka-sopimuksen jatkon valmistelun

16.5.2019 15:12

Kuntasektorilla sopimusosapuolet ovat aloittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) toista jaksoa koskevien neuvottelujen valmistelun. Eilen maanantaina kokoontui KVTES-ryhmä ja pääneuvotteluryhmä on koolla perjantaina 12.6.

9.6.2015
JUKOn kuntasektorin neuvottelutiedote 1/2015

Kuntasektori avasi Tyka-sopimuksen  jatkon valmistelun

Kuntasektorilla sopimusosapuolet ovat aloittanut työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) toista jaksoa koskevien neuvottelujen valmistelun. Eilen maanantaina kokoontui KVTES-ryhmä ja pääneuvotteluryhmä on koolla perjantaina 12.6.

Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat Tykan toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta 15.6. mennessä, jolloin järjestöjen hallinnot ovat koolla arvioimassa mahdollista neuvottelutulosta. Tämän jälkeen voivat alkaa sektori- ja sopimusalakohtaiset neuvottelut, jotka tulee saada päätökseen kesäkuun loppuun mennessä.

Kunta-alalla tykan mukaiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.3.2014-31.1.2017. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso 1.3.2014-31.12.2015 on 22 kuukautta. Toinen, 13 kuukauden mittainen jakso, josta nyt neuvotellaan, on 1.1.2016-31.1.2017.

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000 työntekijää kunnan, valtion, seurakuntien ja yliopistojen sopimusaloilla.


JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ja Kunta-alan unioni ry. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.
................