Kuntasovittelu jatkuu tänään iltapäivällä

23.4.2020 11:10

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla käsittelyssä jälleen kunta-alan sopimusjärjestelmää määrittävä pääsopimus. "Olemme sitoutuneet hakemaan ratkaisua vappuun mennessä", JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren. 

Sovittelu kuntien palkansaajien palkoista ja työehdoista jatkuu tänään kello 12.30.

Neuvotteluosapuolet käsittelevät valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla jälleen kunta-alan sopimusjärjestelmää määrittävää pääsopimusta.

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa, että ainakin kahden ehdon on toteuduttava pääsopimusta uudistettaessa.

- Varhaiskasvatuksen opettajat on siirrettävä kunta-alan yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES) opettajien sopimukseen ja sote-sopimuksen rakenteen on tuettava jukolaisten sote-asiantuntijoiden ja esimiesten edunvalvontaa. Tarvitaan vähintään näkymä pääsopimuksen uudistamistyölle. Sopimuksen sisältö ja tarkoitus eivät saa jättää sijaa tulkinnalle.

Tehy ja Super ovat vaatineet omaa sote-sopimusta.

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren painottaa, että pääsopimusta on uudistettava niin, että myös jukolaisten sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ammattiryhmien edunvalvonta vahvistuu ja että kuntasektorin eri sopimusalojen koordinaatio toimii jatkossakin.

- Perusteltu huolemme on, että sote-sopimus keskittyy vain sairaanhoitajiin ja lähihoitajiin, eikä huomioi riittävästi muita sotelaisia.

JUKOn sote-ketju kunnissa on laaja. Edustamme sopimuksillamme muun muassa työterveyshoitajia, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä ja psykologeja. JUKOlaiseen sote-kokonaisuuteen kuuluvat myös esimerkiksi fysio- ja toimintaterapeutit, puheterapeutit ja ravitsemusterapeutit, audionomit sekä laajaa joukkoa sosiaalityön ammattilaisia.

Löfgren kumoaa väitteet, että JUKO vastustaisi hoitajien omaa sopimusta.

- Emme vastusta sopimusta. Kunnallista pääsopimusta uudistettaessa on luontevaa neuvotella myös sote-sopimuksesta. Jos hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistus toteutuu maakuntamallin mukaisena, sote-sopimus tulee melkeinpä automaattisesti, kun maakuntiin siirtyy nimenomaan sote- ja pelastustoimen henkilöstöä.

JUKO tavoittelee vajaan parin vuoden pituista sopimusta, vähintään yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia, kiky-tuntien poistamista ja poikkeusaikaan perustuvaa kompensaatiota.

- Olemme sitoutuneet hakemaan ratkaisua vappuun mennessä, Löfgren kertoo.

Jos sovittelussa ei päästä ratkaisuun ennen kuun vaihdetta, Luukkaisen mukaan on todennäköistä, että ratkaisut siirtyvät syksyyn.

Kuntasektorin sopimusneuvotteluihin ja sovitteluun osallistuvat neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

Kaikki kuntapuolen virka- ja työehtosopimukset päättyivät 31. maaliskuuta. Huhtikuussa alkaneessa sopimuksettomassa tilassa voimassa ovat vanhan työehdot, kunnes uudet sopimukset on hyväksytty.

Joka kolmas kunnissa työskentelevä kuuluu johonkin akavalaiseen liittoon ja on JUKOn sopimusten piirissä.

JUKO neuvottelee

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Toistaiseksi sopimukset on saatu yliopistoille, valtiolle ja Kansallisgallerialle. Neuvottelut jatkuvat Avainta-aloilla ja Työterveyslaitoksella. Kirkon neuvottelut ovat sovittelussa.

Seuraa www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lue myös edellinen neuvottelu-uutinen

Kiky-vääntö jatkui kuntasovittelussa (20.4.)