Kuntasovittelussa jälleen pöydällä pääsopimus – sovittelu jatkuu tänään kello 14

26.4.2020 13:53

Tehy ja Super ovat vaatineet sote-sopimusta. "Kunnallista pääsopimusta uudistettaessa on luontevaa neuvotella myös sote-sopimuksesta ja siitä, mitä ammattiryhmiä sen piiriin kuuluu. Sote-sopimus ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan se, miten pääsemme kehittämään henkilöstön palvelussuhteen ehtoja", JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Kuntien työntekijöiden työehto- ja palkkakiistaa sovitellaan jälleen tänään.

Sunnuntaina pöydällä ovat pääsopimuksen eli kunnallisen sopimisen perustuslain uudistaminen sekä palkankorotukset.

JUKO ei vastusta sote-sopimusta

Tehy ja Super ovat vaatineet sote-sopimusta. JUKOn toiminnanjohtaja kumoaa väitteet, että JUKO vastustaisi sopimusta.

- Emme vastusta sopimusta. Sote-sopimus ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan se, miten henkilöstön palvelussuhteen ehtoja päästään kehittämään. Kunnallista pääsopimusta uudistettaessa on luontevaa neuvotella myös sote-sopimuksesta ja siitä, mitä ammattiryhmiä sen piiriin kuuluu.

- Jos maan hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus toteutuu maakuntamallin mukaisena, sote-sopimus tulee melkeinpä automaattisesti, kun maakuntiin siirtyy nimenomaan sote- ja pelastustoimen henkilöstöä.

JUKOlle on keskeistä myös, että pääsopimusta uudistettaessa varhaiskasvatuksen opettajien opettajuus tunnustetaan vihdoin ja heidät siirretään opettajien sopimukseen (OVTES).

Kuntasektorin sopimusneuvotteluihin ja sovitteluun osallistuvat neuvottelujärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy ja Suomen pelastusalan ammattilaiset) ja KT Kuntatyönantajat.

Kaikki kunnan virka- ja työehtosopimukset päättyivät maaliskuun lopussa. Huhtikuussa alkaneessa sopimuksettomassa tilassa voimassa ovat vanhan työehdot, kunnes uudet sopimukset on hyväksytty.

Joka kolmas kunnissa työskentelevä kuuluu johonkin akavalaiseen liittoon ja on JUKOn sopimusten piirissä.

JUKO neuvottelee

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Toistaiseksi sopimukset on saatu yliopistoille, valtiolle ja Kansallisgallerialle. Neuvottelut jatkuvat Avainta-aloilla ja Työterveyslaitoksella. Kirkon neuvottelut ovat sovittelussa.

Seuraa www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lue myös

Mikä ihmeen sote-sopimus? (26.4.)

Kunta-alan sovittelu jatkuu tiiviinä - tänään pääaiheena olivat kiky-tunnit (24.4.)