Kunteko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma käynnistyy

16.5.2019 15:12

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyössä valmistelemalle Kunteko 2020-ohjelmalle on myönnetty rahoitus vuosille 2015–2017. Ohjelman tavoitteena on, että Suomessa on vuoteen 2020 mennessä Euroopan parhaat kuntatyöpaikat. Samalla pyritään vastamaan kuntasektorin tulevien vuosien haasteisiin. Ohjelman toimenpiteillä edistetään työelämän laatua ja tuloksellisuutta kunta-alalla ja tehdään näkyväksi kuntatyöpaikoilla tehtävä kehittämistyö.

Ohjelma käynnistyy elokuussa 2015

Kunteko 2020 aloittaa vierailut eli kuntakäynnit kevään aikana. Ennen syksyä tuotetaan internetsivusto, jonka kautta kuntatyöpaikat voivat ilmoittautua ohjelmaan ja tuoda esille kehittämistyötään sekä ajatuksiaan siitä. Ennen kesää kilpailutetaan asiantuntijat tukemaan kuntatyöpaikoilla tehtävää kehittämistä. Ohjelma käynnistyy elokuussa 2015.

Näkyvyyttä, ideoita ja maksutonta tukea kehittämistyölle

Kunteko 2020 -ohjelma tukee työpaikkojen omista tarpeista lähtevää kehittämistä. Kehittämisen teot ja tarinat sekä vaikuttavat kehittämiskäytännöt kerätään ohjelman sivustolle. Näkyvyyttä saa yhtä hyvin pieni, arkinen työpaikkakohtainen parannus kuin aivan uusi, innovatiivinen tai toimialarajat ylittävä palveluratkaisu. Sivuston avulla voi jakaa omia kokemuksiaan, saada ideoita omaan kehittämiseen ja oppia toisilta.

Kuntekossa edistetään yhteistoiminnallista ja pitkäjänteistä työelämän kehittämistä.  Kuntatyöpaikoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ohjelman oppimis- ja kehittämisverkostoihin sekä sisäisten kehittäjien koulutuksiin. Lisäksi työyhteisö voi saada asiantuntijan tukea ja sparrausta omaan kehittämistyöhönsä.

Kuntekossa ei tueta toimintaa, jonka tavoitteena on lomauttaminen tai irtisanominen.

Kysy lisää ja valmistaudu ilmoittautumaan mukaan

Mikäli teillä kunnassa, toimialalla, yksikössä tai työyhteisössä on harkinnassa, valmisteilla, käynnissä tai päättynyt tuloksellisuuden tai työelämän laadun kehittämishanke tai kokeilu, kannattaa ilmoittautua Kuntekoon.

Lisätietoja mahdollisuuksista antavat ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu ja johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen.

Sähköposti Enable JavaScript to view..

 

KT Kuntatyönantajat
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry
Kunta-alan unioni

 

Ohjelmaa rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Rahoitus tulee pääosin Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Lisäksi ohjelmaa rahoittavat KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt.

Lisätietoja

Järjestöpäällikkö Simo Kekki, JUKO, puh. 040 562 4516

Työelämäasiamies Riina Länsikallio, OAJ, puh. 020 748 9671