Kuntekossa tavoitteena Euroopan parhaat kuntatyöpaikat vuonna 2020

16.5.2019 15:09

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan palkansaajajärjestöjen yhteistyössä toteuttama KunTeko 2020 – kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma on saanut jatkorahoituksen vuosille 2018–2020. Kuntekon tavoitteena on, että Suomessa on vuoteen 2020 mennessä Euroopan parhaat kuntatyöpaikat. Ohjelman toimenpiteillä edistetään työelämän laatua ja tuloksellisuutta kunta-alalla ja tehdään näkyväksi työpaikoilla tehtävä kehittämistyö.

Kunteko käynnistyi elokuussa 2015. Ensimmäisellä kaudella vuoden 2017 loppuun mennessä ohjelman palveluihin oli osallistunut 187 kuntaorganisaatioita ja 4700 johtajaa, esimiestä ja työntekijää eri puolelta Suomea.Kunteko käynnistyi elokuussa 2015. Ensimmäisellä kaudella vuoden 2017 loppuun mennessä ohjelman palveluihin oli osallistunut 187 kuntaorganisaatioita ja 4700 johtajaa, esimiestä ja työntekijää eri puolelta Suomea.

Kuntekossa huomioidaan sote- ja maakuntauudistus, sillä ohjelman palveluihin voivat osallistua myös tulevat maakuntaorganisaatiot. Ohjelmassa ei tueta toimintaa, jonka tavoitteena on lomauttaminen tai irtisanominen.

Näkyvyyttä, ideoita ja tukea kehittämistyölle

Kunteko-ohjelma tukee työpaikkojen omista tarpeista lähtevää kehittämistä. Kehittämisen teot ja tarinat sekä kiinnostavat ratkaisut kerätään ohjelman verkkosivustolle Tekojen Torille. Tammikuussa 2018 Tekojen Torilla oli 238 kehittämistekoa ja 53 kiinnostavaa ratkaisua muun muassa ateria- ja puhtauspalveluista sekä varhaiskasvatuksesta. Kehittämistekoja jakamalla voi oppia muiden hyvästä työstä ja saada näkyvyyttä omalle kehittämistyölle.

Kuntekossa edistetään yhteistoiminnallista ja pitkäjänteistä työelämän kehittämistä. Ohjelman palvelut saivat ensimmäisellä kaudella erittäin hyvää palautetta ja niitä on kehitetty edelleen. Kunta- ja maakuntatyöpaikat voivat osallistua sisäisten kehittäjien valmennuksiin, erilaisiin työpajoihin, verkostoihin ja tilaisuuksiin. Lisäksi tarjolla on 1–3 päivää maksutonta asiantuntijan tarjoamaa sparrausta kehittämistyön tueksi.

Kaudella 2015–2017 sparrausta haki 80 kuntaorganisaatiota. Suosittuja teemoja olivat muun muassa yhteisen toimintakulttuurin luominen, prosessien uudistaminen sekä työhyvinvoinnin ja asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittäminen. Uudistuneet palvelut ovat haettavissa maaliskuussa Kunteko.fi-sivustolla.

Euroopan sosiaalirahasto tukee ohjelmaa

Ohjelman budjetti vuosina 2018–2020 on 1,64 miljoonaa euroa. Päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston tuella. Muita rahoittajia ovat KT Kuntatyönantajat sekä palkansaajajärjestöt JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö), KoHo (Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö) ja JAU (Julkisen alan unioni).

Lisätietoja:

Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. +358 50 572 4620
Anniina Tuomi, projektipäällikkö, puh. +358 40 562 6397
Taina Tervonen, projektisuunnittelija, puh. +358 50 521 2448
kunteko[a]kt.fi, www.kunteko.fi