Traficom irtisanoo enintään 56 virkamiestä - henkilöstö pettyi yt-neuvottelujen lopputulokseen

12.5.2021 15:00

JUKO ja Pro arvioivat, että oman henkilöstön sijaan virasto on tietoisesti priorisoinut määrärahojen käytössä ostopalveluja. Tänä vuonna ostopalvelujen osuus budjetista on noin 57 prosenttia, lähes 121 miljoonaa euroa.


Liikenne- ja viestintävirasto Traficom irtisanoo enitään 56 työntekijää. Lisäksi uudelleenjärjestelyjen seurauksena enintään 37 henkilön virkasuhteisiin tulee muutoksia. Traficom ilmoitti yt-neuvottelujen lopputuloksesta henkilöstölle kesiviikkona puolilta päivin.

Noin 900 työntekijää työllistävän Traficomin yt-neuvottelut alkoivat joulukuussa. Neuvottelujen oli määrä päättyä 20. tammikuuta, jonka jälkeen niitä kuitenkin päätettiin jatkaa.

Traficom kertoi 21. marraskuuta yt-tiedotteessa, että sen tavoitteena on tasapainottaa viraston taloustilannetta, turvata perustehtävien jatkuvuus sekä palvelut kansalaisille ja organisaatioille. Mahdollisten henkilöstövähennysten lisäksi yt-neuvotteluissa haetaan säästöjä myös muista kohteista esimerkiksi tehostamalla toimintatapoja ja kehitämällä prosesseja.

- Työnantaja ei ole suostunut hakemaan yt-neuvotteluissa aidosti henkilöstön aseman huomioivia ratkaisuja, mikä teki neuvottelemisesta vaikeaa, Traficomin jukolainen varapääluottamusmies Seppo Mäkinen kertoo.

JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Nieminen arvostelee neuvotteluja ja niiden lopputulosta.

- Koska Traficom ei pyynnöistä huolimatta esittänyt yt-neuvotteluissa kuluvertailua ostopalvelujen ja viraston itse tuottaman työn välillä välillä, neuvottelut ja niiden lopputulos eivät täytä yt-lain edellytyksiä. Virastolla on myös jäljellä siirtomäärärahaa vähintään ensi vuoden tarpeisiin, joten päätös vähentää henkilöstöä on ollut hätiköity.

Nieminen muistuttaa, että yt-neuvotteluissa esitetyt tehostamistoimet ovat keskeneräisiä, eikä kaikkien valmistuminen ole näköpiirissä vuoden 2021 aikana.

- Tämän vuoksi niillä ei voi olla työtä vähentävää vaikutusta.

Ostopalvelut henkilöstön edelle

Traficomin henkilöstöä edustavat järjestöt arvioivat, että oman henkilöstön sijaan virasto on tietoisesti priorisoinut sille osoitettujen määrärahojen käytössä ostopalveluja. Vuoden 2021 budjetissa ostopalveluiden osuus on noin 57 prosenttia, mikä on lähes 121 miljoonaa euroa.

Traficom ei ole ollut myöskään valmis neuvotelemaan ostopalveluista säästämisestä tai hankeinvestointien jaksottamisesta vastaamaan käytettävissä olevaa rahoitusta.

- Tarve talouden välittömään tasapainottamiseen osoittautui jo neuvottelujen alkuvaiheessa perusteettomaksi. Tästä huolimatta henkilöstöleikkaukset ja palvelusuhteen ehtojen heikentäminen esitettiin ainoina keinoina tasapainottaa Traficomin toiminta ja talous. Voidaankin kysyä, miksi henkilöstön omaa työtä ei arvosteta, huomauttaa JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.

Järjestöt painottavat, että Traficomin toiminnan karsiminen vaarantaa sen kansalaisille ja organisaatiolle tuottamien lakisääteisten velvoitteiden ja palvelujen toteutumisen.

Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen hallinta puuttuvat

JUKO ja Pro vaativat myös liikenne- ja viestintäministeriöltä vastuuta Traficomin ohjauksesta ja hyvän henkilöstöpolitiikan noudattamisesta, kun yt-neuvottelujen aikana virastossa ilmeni useita puutteita. Valtion yt-lain edellyttämän henkilöstösuunnitelman virasto teki vasta JUKOn ja Pron kanneltua helmikuussa suunnitelman puuttumisesta eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Lisäksi työnantaja jatkoi yt-neuvottelujen aikana vakinaisen henkilöstön rekrytointeja, tehtävämääräyksiä ja virkaan nimeämispäätöksiä neuvottelujen kohteena oleviin kokonaisuuksiin. Määräaikaisia tehtäviä on jatkettu huolimatta yt-neuvotteluista.

Luottamusmiehet huomauttavat, että Traficomilta puuttuu edelleen henkilöstön osaamiskartoitus. Erityisen ongelmallista tämä on tilanteessa, jossa olemassa olevaa henkilöstöä pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti täytettäessä uusia tehtäviä.

- Työnantaja ei kyennyt esittämään neuvottelujen aikana, missä tehtävissä tai ammattiryhmissä työ loppuu tai vähenee, kertovat Seppo Mäkinen ja prolainen pääluottamusmies Aila Järveläinen.

"Muutosturvan kaikki keinot käyttöön"

JUKO ja Pro edellyttävätkin nyt valtiolta, että se tarjoaa irtisanottaville mahdollisuutta työllistyä hallinnonalan sisällä tai muihin valtion työpaikkoihin.

- Valtion muutosturvan koko keinovalikoimaa on käytettävä tehokkaasti, jotta työstä työhön siirtymisen periaate toteutuu myös käytännössä, korostaa JUKOn Markku Nieminen.

- Traficomin organisaation ja henkilöstön tehtäväjärjestelyt on toteutettava siten, että palvelussuhteiden muutoksen kohteena oleville löytyy vaativuudeltaan vastaavat tehtävät.

Valtion pääsopijajärjestöt JUKO ja Pro ovat työnantajan kanssa neuvotteluosapuolina Liikenne- ja viestintävirastossa. Kaikkiaan valtiolla työskentelee liki 72 000 palkansaajaa. Heistä noin 42 000 kuuluu jukolaisiin liittoihin.