Lämmin kiitos lakkoon ja tukimielenilmauksiin osallistuneille!

16.5.2019 15:13

Yliopistojen työehtosopimusta koskevan työriidan sovittelu jatkuu. Jos ratkaisuun ei päästä, uhkaa yliopistoja uudet lakot 7.3. ja 14.3.

Helsingin yliopiston yhden päivä lakko 28.2. ja siihen liittyneet tukimielenosoitukset onnistuivat hyvin. Saimme viestillemme laajasti myönteistä näkyvyyttä kaikissa keskeisissä valtakunnallisissa ja paikallisissa medioissa. Myös somekanavat täyttyivät #meolemmeyliopisto-viesteistä ja -kuvista.

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille! Ilman teidän panostanne tämä ei olisi onnistunut. Yhdessä meissä on voimaa, sillä #meolemmeyliopisto!

Voit hakea lakkoavustusta omasta liitostasi

Liitot maksavat jäsenilleen lakkoavustusta lakkopäivistä. JUKOn suositus on, että liitot maksavat vähintään 50 euroa lakkopäivältä. Lisätietoa saat omasta liitostasi.

Sovittelu jatkuu

Työriitojen sovittelija Janne Metsämäki jatkaa yliopistojen työehtosopimuksesta koskevan työriidan sovittelua. Seuraavan tapaamisen aikataulua ei ole vielä ilmoitettu.

JUKO on edelleen valmis neuvottelemaan ja sopimaan asioista.

- JUKOlle keskeinen tavoite on yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Yliopistoilla on siihen varaa, sillä esimerkiksi vuonna 2016 yhdenkään yliopiston tilinpäätös ei ollut alijäämäinen. Valtion rahoitusleikkaukset on jo kompensoitu massiivisilla henkilöstön vähennyksillä. Lisäksi monien henkilöstöryhmien kohdalla palkkakehitys on ollut negatiivista.

- Kyseessä ei ole kuitenkaan vain palkkariita. Neuvotteluissa on edistyttävä myös jukolaisille palkansaajille tärkeissä tavoitteissa, kuten tutkimustyön edellytysten parantamisessa sekä määräaikaisten työntekijöiden suhteellisen osuuden vähentämisessä.

- Palkkausjärjestelmän remontti tarvitsee pohjakseen työryhmän, vahvan tietopohjan ja vaikutusarvioinnit - sanelutyylillä muutos ei onnistu.

Lakkouhka 7.3. ja 14.3.

Tavoitteenamme ei ole lakko, mutta olemme edelleen valmiita vauhdittamaan neuvotteluja työtaistelutoimilla. Jos ratkaisuun ei päästä 6.3. mennessä, toteutuu lakko 7.3. Aalto-yliopistossa, Hankenilla, Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Taideyliopistossa ja Vaasan yliopistossa. Lue lisää. >>

Ja jos ratkaisua ei löydy 13.3. mennessä, suljetaan ovet 14.3. Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Lapin yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Oulun yliopistossa, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Lue lisää. >>

Tällöin tarvitaan jälleen Me olemme yliopisto -henkeä.

Seuraa JUKOn ja oman liittosi viestintää

Neuvottelujen etenemisestä sekä työtaistelutoimenpiteistä tiedotetaan jäsenille JUKOn ja liittojen viestintäkanavissa.

JUKOn viestintää:
- JUKOn verkkosivut: www.juko.fi/yliopisto
- Facebook: www.facebook.com/JUKOry
- Twitter: twitter.com/JUKOry  

Lisätietoja:
- JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Johanna Moisio, p. 0400 874 135
- JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, puh. 0400 601 162