Lapsiasiavaltuutettu: ”Lapsen oikeudet huomioitava työelämässä”

25.10.2022 11:37

JUKO on tavoitellut kaikilla virka- ja työehtosopimuskierroksilla julkisaloille lisää mahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamiseksi. Keväällä JUKO neuvotteli perhevapaauudistuksen sisään virka- ja työehtosopimuksiin. ”Hyvinvoiva vanhempi on usein hyvinvoiva työntekijä ja päinvastoin", lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen huomauttaa. Lapset mukaan töihin -päivää vietetään perjantaina 18. marraskuuta.

Lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarinen muistuttaa, että ”hyvinvoiva vanhempi on usein hyvinvoiva työntekijä ja päinvastoin.”

Pekkarinen kannustaakin työnantajia ja työpaikkoja tarkastelemaan perhemyönteisyyttä laajasti. Hän painottaa, että pelkkä myönteinen puhe perheen ja työn yhteensovittamisesta ei riitä.

- Lasten tarpeisiin voidaan vastata myös joustavuudella, hyvällä johtamisella, työvuorosuunnittelulla ja takaamalla työntekijöiden psykososiaalisen turvallisuus.

Nuorten aikuisten käsitys työn vaatimuksista vaikuttaa myös perheen perustamiseen ja syntyvyyteen, tukemalla perhe- ja lapsimyönteisyyttä työpaikoilla tuotetaan hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Lapsiasiavaltuutetun Lasten vuoro -kampanja sosiaalisessa mediassa ja verkkosivut osoitteesta www.lastenvuoro.fi. Valtakunnallista Lapset mukaan töihin -päivää vietetään perjantaina 18. marraskuuta.

JUKO neuvotteli perhevapaauudistuksen keväällä virka- ja työehtosopimuksiin

JUKOn tavoitteena on ollut kaikilla virka- ja työehtosopimuskierroksilla lisätä mahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamiseksi. JUKO on myös painottanut, että julkisalojen on toimittava työelämässä perhe- ja lapsimyönteisyyden suunnannäyttäjinä.

Kevään virka- ja työehtosopimusneuvottelujen tavoitteita olivat muun muassa yhtä suuri määrä palkallisia perhevapaita kummallekin vanhemmalle ja vanhemmuutta koskevat sukupuolineutraalit ilmaisut. Tavoitteet vastasivat 1. elokuuta voimaan tullutta perhevapaita koskevaa lakiuudistusta.

Kuntasopimuksissa ja yliopistoissa tavoitteet saavutettiin hyvin, valtiolla ja kirkossa työnantajien suhtautumisessa tasa-arvoiseen työn ja perhe-elämän yhdistämiseen löytyy vielä hiomista.

Perhevapaat uudistuivat elokuun alussa

Perhevapaat uudistuivat 1. elokuuta, kun vanhempainvapaapäivien määrä kasvoi ja vapaiden käyttö joustavoitui.

Uudet vanhempainvapaat koskevat pääsääntöisesti lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4. syyskuuta 2022 tai sen jälkeen. Uudistus koskee myös niitä vanhempia, jotka ovat ottaneet adoptiolapsen hoitoon 31. heinäkuuta 2022 tai sen jälkeen.

Lakiuudistuksen tavoitteena on lisätä työelämän ja vanhempien tasa-arvoa sekä huomioida nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot.

Työntekijän oikeus perhevapaisiin perustuu työsopimuslakiin. Saman lain mukaan työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa perhevapaiden ajalta palkkaa.

Uusi perhevapaita koskeva laki

  • Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.
  • Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat raskausraha ja erityisraskausraha (ennen erityisäitiysraha), vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha.
  • Raskaana olevalla on 40 raskausrahapäivää ennen siirtymistä vanhempainrahalle.Vanhempainrahapäiviä on käytettävissä kullekin lapselle yhteensä 320 arkipäivää, jotka vanhemmat voivat jakaa tasan. Näin kumpikin vanhempi saa halutessaan käyttää 160 vanhempainrahapäivää.
  • Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle. Luovutettavat päivät on myös mahdollista jakaa useammalle henkilölle.
  • Yksinhuoltaja saa käyttöönsä kaikki vanhempainpäivät.
  • Vanhempainvapaan jaksottaminen | Työsuhteessa työskentelevällä on oikeus pitää vanhempainvapaata kunkin lapsen kanssa 1–4 vähintään 12 arkipäivän mittaista jaksoa.
  • Osittainen vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainraha | Työntekijä ja työnantaja sopivat osittaisesta hoitovapaasta. Jos työnantaja ei myönnä osittaista vapaata, työntekijällä on oikeus selvitykseen kieltäytymisen perusteista. Työnantajalla on oikeus kieltäytyä vain, jos vapaa aiheuttaa työpaikan tuotanto- tai palvelutuotannolle vakavaa haittaa.
  • Lue lisää täältä | Kela 1.8.2022 | Vanhempainpäivärahat uudistuivat

Elokuun alku toi mukanaan uudet perhevapaat – JUKO neuvotteli uudistuksen sisään virka- ja työehtosopimuksiin 3.8.2022

Lue lisää