Luottamusmiestiedote

16.5.2019 15:12

Ajankohtaisia asioita edunvalvonnasta, tuloksellisuuskampanjasta ja koulutuksista

JUKO RY LUOTTAMUSMIESTIEDOTE 13.12.2011

Arvoisa kunnan/kuntayhtymän pääluottamusmies/luottamusmies

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONNASTA

KVTES 2012 – 2013

KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteisen KVTES:n soveltamisohjekirjeen. Yleiskirje 25/11 löytyy osoitteesta www.kuntatyonantajat.fi. JUKOn ensi vuoden koulutustilaisuuksissa käsitellään soveltamiskysymysten lisäksi mm. palkkausluvun muutosten vaikutuksia paikalliseen edunvalvontaan.

KT:n ja Tehyn hyväksymän sovintoehdotuksen mukaan KT:n ja pääsopijajärjestöjen neuvottelemia palkantarkistuksia ja muita sopimusmuutoksia sovelletaan myös Tehy ry:n jäseniin.

Kulloinkin voimassa olevaa KVTES:siä noudatetaan sellaisenaan Tehy ry:n jäseniin.

Henkilöstömenojen säästöt ja lomautukset

Kuluvana vuonna ainoastaan Juankosken kaupunki on lomauttanut henkilöstöään. Eri puolilta Suomea on kantautunut tietoja, joiden mukaan ensi vuoden talousarvion valmisteluun on liittynyt henkilöstömenojen alibudjetointia. Tällainen talousarvion laadinta saattaa nostaa esiin vaatimuksia säästöistä ja lomautuksista. JUKO ei tee paikallisia säästösopimuksia, eikä sopimuksia, joihin liittyy esim. lomarahan vaihto vapaaseen. Poikkeuksena ovat lääkärit, joilla Lääkärisopimuksen mukaan on halutessaan oikeus vaihtaa lomaraha tai sen osa vastaaviin vapaapäiviin.

Jos kunta uhkaa lomautuksella tai muilla henkilöstömenosäästöillä, pääluottamusmiehen tulee välittömästi olla yhteydessä JUKOn toimistoon. Yhteyshenkilönä toimivat Simo Kekki ja Jouni Vattulainen.

Paikalliset sopimukset

Neuvoteltaessa paikallisista sopimuksista tulee pääluottamusmiehen olla neuvotteluprosessin aikana yhteydessä toimistoon, Simo Kekkiin tai Jouni Vattulaiseen. Ennen allekirjoitusta paikalliset sopimukset käsitellään JUKOn paikallistyöryhmässä. Paikallistyöryhmä koostuu JUKOn jäsenyhdistysten ja liittojen edustajista.

Tuloksellisuuskampanjan tilaisuudet

KT ja pääsopijajärjestöt järjestävät keväällä 2012 viisi tuloksellisuustyötä esittelevää iltapäivätilaisuutta eri puolilla Suomea. Pääsopijajärjestöt ja KT ovat vuorollaan tilaisuuksien järjestelyvastuussa. Tilaisuudet on tarkoitettu kuntien henkilöstöjohdolle ja henkilöstön edustajille. Kutsu ja ohjelma tilaisuuksiin lähetetään myöhemmin. Paikkakunnat ja ajankohdat ovat seuraavat:

27.3. Naantali
17.4. Mikkeli
18.4. Oulu
24.4. Vantaa
3.5. Jyväskylä

JUKOn kevään 2012 kurssitarjonta

JUKO järjestää keväällä 2012 kolme pääluottamusmiesten peruskurssia:

26. -27.1. Vaasa
29. – 30.3. Jyväskylä
26. – 27.4. Tampere

Kursseille ilmoittaudutaan Hannele Mustakorvelle.

Kaikki JUKOn vuoden 2012 kurssit löytyvät luottamusmiessivuiltamme.

JUKOn www-sivujen uudistaminen

JUKOn www-sivuja uudistetaan parhaillaan. Uudistetut sivut otetaan käyttöön tammikuun lopussa. Samassa yhteydessä myös luottamusmiesrekisteri uudistuu.

Kiitämme työstäsi paikallistason edunvalvonnassa kuluneena vuotena ja toivotamme Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2012!