Akava | Miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on muuttunut työelämässä? Kuinka yhdenvertaiseksi korkeakoulutetut nuoret kokevat työelämän?

24.5.2023 13:07

Vastauksia saat osallistumalla Akava Worksin verkkolähetykseen 30. toukokuuta. Julkisalojen työpaikoilla akavalaisten liittojen jäsenet saavat yhdenvertaisuusasioissa tukea jukolaiselta luottamusmieheltä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema suomalaisessa työelämässä on keskeistä rakennettaessa yhdenvertaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Miten vähemmistöjen tilanne on muuttunut vuosikymmenten aikana? Mitkä asiat vaativat edelleen työtä?

Akava Worksin verkkolähetyksessä tutkija Jukka Lehtonen kertoo tutkimusartikkelina tuloksista. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus työelämässä – katsaus viimeisen 50 vuoden kehitykseen -artikkeli on luettavissa täältä.

Lisäksi Akava Works esittelee Aula Researchin toteuttaman Korkeakoulutetut Nuoret 2023 -selvityksen tuloksia 18–35-vuotiaiden korkeakoulutettujen nuorten kokemuksista työelämän ja koulutuksen syrjimättömyydestä.

Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren avaa lähetyksen, kommenttipuheenvuoron pitää johtava asiantuntija Miika Sahamies.

Verkkolähetys käynnistää Akava-yhteisön yhteisen #avointiedolla -kampanjan, jossa Akava ja jäsenliitot kertovat työstään yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työelämän edistämiseksi. Verkkolähetyksen seuraajaksi ei tarvitse ilmoittautua. Kutsua saa jakaa eteenpäin.

Linkki verkkolähetykseen 30. toukokuuta

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO muistuttaa, että työpaikoilla kunnissa ja hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis-luterilaisessa kirkossa, Avainta-aloilla ja Työterveyslaitoksella sekä Kansallisgalleriassa akavalaisten liittojen jäsenet saavat yhdenvertaisuusasioissa tukea myös jukolaiselta luottamusmieheltä.

Työnantajan on edistettävä yhdenvertaisuutta

Työnantajan on aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää. Edistämisvelvoite koskee erityisesti niitä syrjintäperusteita, jotka ovat työpaikalla merkityksellisiä. Tavoitteena on, että työpaikalla on aidosti syrjimättömät menettelytavat niin työhön ottamisessa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa, palkasta ja etuisuuksista päättämisessä, koulutukseen pääsemisessä kuin työyhteisön kehittämisessäkin. Lisää Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa.

Pride-kuukautta vietetään kesäkuussa. Helsingin Pride-viikko 26. kesäkuuta – 2. heinäkuuta.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.