Muutoksia kirkon palkanmaksupäiviin 1.1.2017 alkaen

16.5.2019 15:13

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet muutoksista palkanmaksupäiviä koskeviin KirVESTES:n määräyksiin.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017 alkaen. Muutokset koskevat seuraavia määräyksiä:

•  16 § Palkan maksaminen viranhaltijalle. Määräystä on muutettu siten, että kaikille viranhaltijoille palkka maksetaan jatkossa kunkin kalenterikuukauden 15. päivä.

•  17 § Palkan maksaminen työsopimussuhteiselle työntekijälle. Muutos koskee tuntipalkkaisen työntekijän palkan maksamisen ajankohtaa. Jatkossa tuntipalkkaisen työntekijän palkka erääntyy maksettavaksi viimeistään kuudentenatoista kalenteripäivänä palkanmaksukauden päätyttyä.

•  166 § Työaikakorvausten suorittamisajankohta. Muutos koskee tuntipalkkaisen työntekijän työaikakorvausten antamisajankohtaa. Jatkossa myös tuntipalkkaisen työntekijän työaikakorvaukset on annettava viimeistään työaikajakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden aikana, samoin kun viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän.

 

Asiasta tarkemmin KiT:n yleiskirjeessä A 2/2016:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/9C4A792A412CD24AC2257F760049432E/$FILE/Yk2_2016.pdf