Myös kirkon työntekijöiden toisen vuoden palkankorotukset ovat auki – neuvottelut alkoivat tänään | Päivitetty 20.12. Neuvottelut jatkuvat torstaina 22. joulukuuta

14.12.2022 13:08

Jos vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei synny yhteisymmärrystä 31. joulukuuta mennessä, kirkonalan kaksivuotinen virka- ja työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään helmikuun loppuun. Tällöin sopimuksettomaan tilaan siirtyy noin 20 000 palkansaajaa ja maaliskuussa sovittu sopimus neuvotellaan kokonaan uudelleen.

Evankelis-luterilaisessa kirkossa neuvotellaan joulukuussa ensi vuoden palkankorotuksista.

Jos vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei synny yhteisymmärrystä 31. joulukuuta mennessä, kirkonalan kaksivuotinen virka- ja työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään helmikuun loppuun.

Tällöin sopimuksettomaan tilaan siirtyy noin 20 000 palkansaajaa ja maaliskuussa sovittu sopimus neuvotellaan kokonaan uudelleen.

Akavalaisia neuvotteluissa edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja ja AKI-liittojen toiminnanjohtaja Jussi Junni painottaa:

- Kirkossa on paheneva työvoimapula. Palkat puolestaan ovat jääneet jälkeen muun yhteiskunnan palkkakehityksestä. Korkean inflaation vuoksi kirkon työntekijät ovat toimeentulo-ongelmissa, jos palkkoihin ei saada ostovoimaa merkittävästi parantavia korotuksia.

Merkittävä osa akavalaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. Neuvotteluissa JUKO edustaa heidän lisäkseen myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

”Nähtäväksi jää, ehditäänkö ratkaisua saamaan sovitussa aikataulussa”

Neuvottelupäällikkö Anne Mikkola JUKOsta muistuttaa, että julkisaloilla neuvotellaan parhaillaan myös valtion liki 80 000 palkansaajan palkoista ja että keskeiset teollisuuden alat ovat jo irtisanoneet kaksivuotiset työehtosopimuksensa.

- Tässä vaiheessa neuvottelemme palkankorotuksista. Nähtäväksi kuitenkin jää, ehditäänkö ratkaisua saamaan viime keväänä sovitussa aikataulussa vai olemmeko tilanteessa, jossa sopimus irtisanotaan.

- Silloin neuvottelujen kohteena ovat kaikki virka- ja työehtosopimukseen sisältyvät palvelussuhteen ehdot, Mikkola korostaa.

Kirkon yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty) ja Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Tänään alkaneissa neuvotteluissa neuvotteluosapuolet totesivat, että huoli inflaation tasosta on yhteinen. Seuraava tapaaminen on 20. joulukuuta.

Seuraavan kerran neuvotteluosapuolet tapaavat torstaina iltapäivällä 22. joulukuuta.

Kerromme neuvotteluista viikoittain Neuvottelu-uutiset kirjeessä ja kotisivullamme. Seuraa meitä ja keskustelua myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry. Aihetunnisteet #neuvotellen2022 #neuvotellen2023.

Kirkko faktat

Sopimus | Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Anne Mikkola (JUKO) ja JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot)

Pääsopijat | JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 20 000:ta palkansaajaa.

Mikä JUKO?

  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Olemme yhdistysten yhdistys: JUKOlla on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 35 jäsenliittoa.