Blogi | Joko valtiolla on odoteltu tarpeeksi?

7.2.2023 10:39

Julkisen työnantajan palveluksessa palkat kehittyvät vain valtakunnallisten sopimusten pakollisten määräysten mukaan ja palkkojen liukuma puuttuu lähes täysin. Eroa yksityisen sektorin työntekijöiden palkkakehitykseen syntyy joka vuosi.

JUKO on hakenut sopua valtion henkilöstön palkkojen korottamisesta viime vuoden joulukuusta lähtien. Vuosi sitten helmikuussa sovimme, että neuvottelemme tämän vuoden palkoista jouluviikolle saakka.

Noin vuosi sitten pystyimme tekemään sopimuksen valtiotyönantajan kanssa itsenäisesti, vaikka ulkoiset paineet olivat olemassa. Paineita aiheuttivat Suomessa muiden sopimusalojen toimijat.

Valtion sopimus asetti yleiskorotukselle tason, jota myöhemmin samana vuonna syntyneet sopimukset noudattivat. Valtion itsenäinen toiminta asetti niin sanotun yleisen tason.

”Kun sopimusta tämän vuoden palkoista ei ole syntynyt, valtion palkansaajia edustavat JUKO, Pro ja JHL ovat sanoneet sopimuksen irti päättymään helmikuun lopussa. Menettely on normaali ja välttämätön eikä siihen liity dramatiikkaa.”

Irtisanominen tarkoittaa kuitenkin, että neuvottelupöydässä on lisää sovittavia asioita. Helpottaako tämä yhteisymmärryksen löytymistä, jää nähtäväksi.

JUKO vaatii hintojen nousun huomioimista tulevissa palkankorotuksissa. Viime vuoden korotustaso jäi huomattavasti jälkeen toteutuneesta inflaatiosta.

Teollisuudessa nyt helmikuussa syntyneissä sopimuksissa tämä on otettu huomioon erillisellä, kertaluontoisella tasasuurella erällä, joka maksetaan mahdollisimman pian. Kertaerä ei nosta tulevia kuukausipalkkoja eikä sitä lasketa sopimuksen kustannukseen.

Tulevan hintakehityksen ennustaminen on tuottanut vaikeuksia myös sitä ammatikseen tekeville. Viimeiset viralliset ennusteet ovat olleet edelleen nousussa, vaikka moni toivoo, että käänne parempaan tapahtuisi pian. Toiveajattelua, ehkä.

Julkisuudessa kerrotaan, että teollisuudessa syntynyt palkkaratkaisu asettaisi normin muille sopimuksille.

Välitön vaikutus on olemassa kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksiin aloilla voimassa olevan sopimuksen perusteella. Palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi sovittu palkkaohjelma korottaa lisäksi palkkoja noin prosentilla vuodessa.

Julkisen työnantajan palveluksessa palkat kehittyvät vain valtakunnallisten sopimusten pakollisten määräysten mukaan ja palkkojen liukuma puuttuu lähes täysin. Eroa yksityisen sektorin työntekijöiden palkkakehitykseen syntyy joka vuosi.

”Palkkakehityksen ongelmat ovat yhteisiä ja niihin on puututtava myös valtion sopimuksessa.”

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina. Toivottavasti yhteisymmärrys valtion virkamiesten ja työntekijöiden palkkakehityksestä syntyy siihen mennessä.

Markku Kojo

Kirjoittaja on JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö ja va. toiminnanjohtaja.

Lue lisää