Neuvottelutulos kirkon 2016 palkantarkistuksista

16.5.2019 15:13

Neuvottelutuloksen mukaisesti osapuolet käynnistävät yleisen palkkausjärjestelmän arvioinnin. Arvioinnin perusteella voidaan tarvittaessa kehittää sekä myös uudistaa palkkausjärjestelmää ja lisätä ohjeistusta paikallisen toteutuksen tueksi. Aikaa pääsopijaosapuolten työlle on varattu 18.12.2015 saakka.

Mikäli yksimielisyyteen yleisen palkkausjärjestelmän kehittämisen tavasta määräaikaan mennnessä päästään, on opastukseen ja paikalliseen työhön lisäksi varattu aikaa marraskuuhun 2016 saakka, jolloin sopimustarkistusten on tarkoitus tulla maksuun. Helmi-lokakuun välisenä aikana palveluksessa olevien sopimustarkistus maksetaan tällöin kertaeränä kesällä.

Mikäli yleisen palkkausjärjestelmän kehittämisestä ei päästä yksimielisyyteen 18.12.2015 mennessä, maksetaan sopimustarkistus yleiskorotuksena.

Neuvottelutuloksen mukaisesti sopimustarkistus toteutetaan yleiskorotuksena johdon palkkauksen kokeilujärjestelmässä sekä tuntipalkkajärjestelmässä.

Neuvottelutuloksesta informoidaan yksityiskohtaisemmin joulukuussa, kun yleisen palkkausjärjestelmän arviointiin liittyvä neuvotteluprosessi on saatu päätökseen.

JUKOn kirkon neuvottelukunta käsittelee neuvottelutulosta 30.9.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen, puh. 040 837 2731