”Nuorilla on julkisella sektorilla näytön paikka”

15.12.2021 10:16

Akavan nuorisovaikuttajien paneeli osoittaa, että nuoret arvostavat työelämässä reiluja pelisääntöjä, hyvinvointia sekä työn merkityksellisyyden ohella palkkaa. JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikön Minna Salmisen mielestä julkisella sektorilla on varsinkin nuorille tarjolla oiva näytön paikka.

Akava kokosi nuorisovaikuttajia paneelikeskusteluun nuorten tulevaisuudesta ja unelmista sekä huolista ja ongelmista. Verkkolähetyksenä 13. joulukuuta välitetyn keskustelun aiheiksi nousivat vahvasti myös työelämän kysymykset.

Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen kiteytti työkulttuurin keskeisimmiksi tekijöiksi arvot, reilut pelisäännöt, hyvinvoinnista huolehtimisen sekä työn merkityksellisyyden. Sosiaalidemokraattisten nuorten puheenjohtajan Pinja Perholehdon mielestä mahdollisuus sovittaa työpäivä muun elämän ja oman hyvinvoinnin kanssa tulee jatkossa yhä ratkaisevammaksi.

Työnantajien oltava hereillä

JUKOn neuvottelupäällikön Minna Salmisen mielestä julkisella sektorilla on varsikin nuorille tarjolla oiva näytön paikka.

- Paneelikeskustelun nuorisovaikuttajien kommentit osoittavat, että nuoret ovat hyvin hereillä työelämän kysymyksistä. Heidän näkemyksensä työhyvinvoinnista ja reilusta työelämästä ovat osuvia, ja ne on myös ihan mahdollista toteuttaa, jos asenteita vähän muutetaan, Salminen sanoo.

Paneelikeskustelussa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja Peppi Seppälä peräsi joustoa työkulttuuriin, koska vain yksi yhdeksästä viiteen -malli ei enää riitä. Hänestä nykyään kovissa duuneissa vain poltetaan yhdet ihmiset loppuun ja otetaan toiset tilalle.

- Työnantajien tulee olla erityisen hereillä nuorten työntekijöiden kanssa, sillä nämä eivät välttämättä vielä itse osaa kysyä esimerkiksi erilaisten joustojen perään, Minna Salminen korostaa.

Kannustavampi palkkaus

JUKOn Minna Salmisen mukaan julkisen sektorin tehtävissä työn merkityksellisyys korostuu, mikä johtaa siihen, että tehtäviin saatetaan olettaa työntekijöitä löytyvän ikään kuin automaattisesti. Tämä ei kuitenkaan riitä.

- Työn tekemisen tapoihin pitää tuoda mukaan nykyistä enemmän joustavuutta ja myös nykyistä kannustavampi palkkaus, Salminen sanoo.

Kokoomusnuorten vuonna 2022 aloittava puheenjohtaja Ida Leino arvioi paneelikeskustelussa, että vanhempien sukupolvien koulutustaso alkaa Suomessa olla jo niin korkea, että nuoret eivät vain koulutuksen puolesta kipua yksiselitteisesti palkoissa ylöspäin. Tässä tilanteessa tulotason koheneminen pitääkin Leinon mielestä tapahtua palkkoja nostamalla.

Minna Salminen korostaa, että palkan on kehityttävä, kun tehtävät muuttuvat vaativammiksi ja kun suoritus paranee.

- Puhtaasti koulutuspohjainen tai työuran pituuteen perustuva palkkamalli ei ole kannustava etenkään nuorille. Julkisen sektorin tulee tunnistaa nykyistä paremmin haaste saada osaavaa työvoimaa. Esimerkiksi valtiolla ei käytännössä koskaan ylletä korkeimpaan henkilökohtaiseen osaan palkassa, vaikka se näkyy mahdollisuutena rekrytointi-ilmoituksissa. Tämä on aika kehno viesti työnhakijalle, joka odottaa pääsevänsä hyvällä osaamisella ja suorituksella tiettyyn tulotasoon.

Julkinen sektori malliksi muille

Nuorilta Ida Leino toivoi tiettyä nöyryyttä ja valmiutta monenlaisiin hommiin ja työnantajilta ennakkoluulottomampaa asennetta.

- Välillä puhutaan negatiivisesti, osaavatko nuoret tulla ajoissa, osaavatko he käyttäytyä ja voiko nuoriin luottaa. Tällainen ajattelu pitää saada käännettyä mahdollisuudeksi: nuoret ovat huikea voimavara, Leino totesi Akavan järjestämässä keskustelussa.

JUKOn Salminen muistuttaa, että jokainen meistä on mennyt ja menee ensimmäistä kertaa työpaikkaan.

- Työpaikoille tulee saada enemmän auttavaa asennetta ja kunnolliset perehdytysohjelmat. Tässä julkinen sektori voisi hyvin astua malliksi muille.

Vastuu sysätään – ja otetaan

Peppi Seppälän mukaan paineita riittää, sillä nyt hänen mielestään nuorilla tunnutaan korjattavan aiempia virheitä. Seppälästä myös ikäpolvien vastakkainasettelu on väärin, sillä me kaikki olemme samassa veneessä nimeltä hyvinvointivaltio.

- Meidän nuortenhan pitäisi pystyä ratkaisemaan kaikki: syntyvyys, ilmastonmuutos ja talous. Tämä on kuitenkin kaikkien väestöryhmien tehtävä.

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Veera Nyfors komppasi paneelikeskustelun kommenttipuheenvuorossaan yhteistyötä ja vastuunkantoa.

- Nuorten harteille sysätään vastuuta siitä, että meidän pitäisi muuttaa maailma ja korjata ongelmat. Mutta tämä on myös tietynlainen mahdollisuus: jos kerran tämä vastuu ollaan meille jo sysäämässä, miksi emme sitä ottaisi.

Akavan järjestämään paneelikeskusteluun 13.12.2021 osallistuivat Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen, Kokoomusnuorten vuonna 2022 aloittava puheenjohtaja Ida Leino, Sosiaalidemokraattisten nuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja Peppi Seppälä. Lisäksi keskustelussa kuultiin Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Veera Nyforsin kommenttipuheenvuoro.