Paikallinen sopiminen tuttua julkisella sektorilla – tiedon saannissa yhä haasteita

13.11.2019 08:54

Julkisella sektorilla paikallinen sopiminen tunnetaan hyvin, kun hieman yli 80 prosentissa kuntien, valtion, yliopiston sekä kirkon työpaikoista on sovittu paikallisesti. Ongelmaksi nousevat kuitenkin hankaluudet tiedon saannissa: jopa joka kolmas korkeasti koulutettujen ja esimiesten luottamusmies jää täysin vaille paikallisessa sopimisessa tarvittavia tietoja.

Pyydettäessä tai satunnaisesti työpaikan taloudellisten näkymien kehittymisestä kertoo saavansa tietoa noin 30 prosenttia JUKO-alojen luottamiehistä. Tiedot käyvät ilmi JUKOn ja YTN:n luottamusmiehille ja pääluottamusmiehille suunnatusta barometristä. Kyselyn on toteuttanut Akavan tutkimusyksikkö Akava Works.

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren JUKOsta muistuttaa, että useimmin julkisen alan koulutettujen ja esimiesten paikallisen sopimisen estää työnantajan näkemys tai jokin muu syy kuin työntekijöiden toive.

- Puutteet tiedon saannissa näyttävät liittyvän ongelmatilanteisiin.

- Sopimuksissamme on erittäin laajat paikallisen sopimisen mahdollisuudet. Onnistuminen edellyttää kuitenkin, että luottamusmies saa työnantajalta riittävästi asiaan liittyvää tietoa, Löfgren painottaa.

Hän huomauttaa, että työnantajien on tehostettava tiedon välittämistä kaikilla sektoreilla.

- Erityisen tärkeää se on juuri nyt kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa yt-neuvotteluja käydään entistä useammin.

Tutustu luottamusmiesbarometriin täällä.