Palkankorotukset 1.4.2019

19.8.2019 11:45

Yleisen palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden peruspalkkoja tarkistetaan 1.4.2019 lukien 1,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Kipa huolehtii seurakuntien puolesta yleiskorotuksen toteuttamisen. Samana ajankohtana korotetaan myös yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja 1,0 %:lla. Uudet vähimmäispalkat löytyvät KirVESTES 2018-2020 liitteestä 1. Palkankorotus ei edellytä JUKOn luottamusmieheltä toimenpiteitä.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkaukseen on paikallisesti käytettävä 1,6 %:n suuruinen järjestelyerä. Seurakunnan toimivaltainen toimielin päättää järjestelyerän käyttämisestä allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n kohdan 3.2. mukaisesti. Ylimmän johdon järjestelyerästä ei neuvotella työantajan ja luottamusmiesten välillä, eikä ylimmän johdon järjestelyerä edellytä JUKOn luottamusmiehiltä muitakaan toimenpiteitä.

KirVESTES 33 pykälän mukaisessa tuntipalkkajärjestelmässä on KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 § :n kohdan 3.3. mukaan käytettävä 1,6 %:n järjestelyerä tuntipalkkaisten työntekijöiden palkantarkistuksiin. Ensisijaisesti järjestelyerä esitetään allekirjoituspöytäkirjassa suunnattavaksi henkilökohtaisen lisän tarkistamiseen. Tästä huolimatta Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt suosittelevat asiasta keskusteltuaan yksimielisesti, että palkantarkistukset toteutetaan 1,6 %:n yleiskorotuksena kaikille 1.4.2019 palveluksessa oleville tuntipalkkaisille. Suositus johtuu siitä, että lähes kaikissa seurakunnissa, joiden palveluksessa on tuntipalkkaisia, nämä ovat joko ns. tarvittaessa tulevia työntekijöitä tai sitten säännöllistä työaikaa noudattavia on seurakunnan palveluksessa vain yksi. Tällöin järjestelyerän suuntaamiseen ei ole käytännössä edellytyksiä. KirVESTES:n liitteessä 1 olevaan tuntipalkkahinnoitteluun ei tässä yhteydessä tehdä muutoksia. Tämä järjestelyerä ei edellytä JUKOn luottamusmiehiltä toimenpiteitä.

Allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 3.4-kohdan perusteella tarkistetaan 1.4.2019 lukien 1,0 prosentilla mm. nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden sopimuksen mukaan määräytyviä palkkoja sekä eräitä kirkon keskusrahaston varoista suoritettavia palkkioita. Korotetut euromäärät löytyvät KirVESTES:n liitteestä 1. Korotukset eivät edellytä JUKOn luottamusmiehiltä toimenpiteitä.

Lisätietoa 1.4.2019 voimaantulevista palkankorotuksista voi lukea Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä A 1/2019 .