Palkansaajat avasivat tavoitteitaan kirkon pöydässä

12.2.2020 19:25

Kirkon sektorin neuvotteluja jatkettiin 12. helmikuuta. Palkansaajia edustavat JUKO, Kirkon alat ja Kirkon alan Unioni jatkoivat neuvottelutavoitteidensa avaamista. JUKO haluaa sopimuksiin seurakuntaliitoksiin liittyvät palkkaharmonisointimääräykset.

Seurakuntaliitokset ja muut seurakuntarakenteen muutokset tulevat kirkon omien jäsenennusteiden mukaan yleistymään lähitulevaisuudessa. Vaikka kaikki seurakunnat noudattavatkin samoja virka- ja työehtosopimusmääräyksiä, aiheuttavat eri seurakunnissa noudatettava erilainen palkkapolitiikka ja erilaiset paikalliset soveltamismallit kuitenkin aina liitostilanteissa palkkojen harmonisointitarpeen.

Liittojen tietoon tulee silloin tällöin kuitenkin tapauksia, jossa palkkojen harmonisointi on jäänyt kokonaan tai osittain hoitamatta. JUKOn kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen pitääkin ehdottoman tärkeänä, että virka- ja työehtosopimukseen saadaan näissä liitostilanteissa tarvittavat palkkaharmonisointia koskevat määräykset viimeistään nyt.

Neuvotteluja käydään rauhallisessa ilmapiirissä ja rauhalliseen tahtiin. Maaliskuun loppua kohti neuvottelutahti ja oletettavasti myös tunnelma tulevat koko ajan tiivistymään.

Neuvottelut jatkuvat 26. helmikuuta.

* * *

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa sinua ja ammattiliittoasi ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kirkon sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Kirkon alan unioni, Kirkon alat ry ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Seuraa lwww.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lue myös: edellinen kirkon sektorin neuvottelutiedote