Palkkaharmonisaatio | Keusoten palkkojen yhdenmukaistamisesta sopu

31.8.2023 10:22

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote harmonisoi palkkoja tänä vuonna 11 miljoonalla eurolla. ”Sovinnon myötä tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Lisäksi henkilöstölle maksetaan kertakorvauksia”, neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen JUKOsta kertoo.

Julkisen sektorin palkansaajien pääsopijajärjestöt JUKO, Julkisen alan unioni JAU, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat päässeet sopuun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusoten palkkojen yhdenmukaistamisesta ja sen aikataulusta.

Keusoten hallitus hyväksyi sovinnon tiistaina.

Keusote harmonisoi palkkoja tänä vuonna 11 miljoonalla eurolla. Jo ennen sovintosopimusta Uudenmaan sote-kuntayhtymä on yhdenmukaistanut palkkoja 8 miljoonalla eurolla.

- Sovinnon myötä Keusoten henkilöstön tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Lisäksi maksetaan kertakorvauksia, JUKOn kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen kertoo.

Keusote tiedottaa henkilöstölleen tarkemmin ratkaisun sisällöstä.

Pääsopijajärjestöt kuntasektorilla ja hyvinvointialuesektorilla | Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Tausta

2019

 • Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä perustettiin ja se ryhtyi järjestämään useamman kaupungin ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.
 • Kuntien henkilöstö siirtyi kuntayhtymän palvelukseen entisine, eri suuruisine palkkoineen.

2023

 • Hyvinvointialueiden perustamisen myötä kuntayhtymän toiminta siirtyi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle Keusoteen.
 • Kuntayhtymän henkilöstö siirtyi Keusoten palvelukseen.
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan alueella. Väestöpohjaltaan Keusote on Suomen suurin perustason sote-palveluihin keskittyvä kuntayhtymä. Sen alueella asuu noin 200 000 ihmistä.

Mikä palkkaharmonisaatio?

 • Hyvinvointialueelle siirtymisen jälkeen työnantajan on kohtuullisessa ajassa harmonisoitava eli yhdenmukaistettava henkilöstön palkkaus lain edellyttämällä tavalla.
 • Koko henkilöstö työskentelee samalle työnantajalle ja työnantajan on kohdeltava henkilöstöä tasapuolisesti.

JUKO Uutiset 9.11.2022 | Aiheesta myös | Essoten palkkaharmonisoinnista on saatu sopu

Mikä JUKO?

 • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
 • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
 • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
 • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.