Essoten palkkaharmonisoinnista on saatu sopu | Essoten ohjeet henkilöstölle lisätty 14.11.

9.11.2022 14:24

Sovintosopimuksella palkat yhdenmukaistetaan korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin vuoden 2020 lokakuun alusta vuoden 2022 loppuun. Sovun piiriin kuuluvat takautuvat palkat ovat arviolta noin 21,5 miljoonaa euroa. Esottelainen! Tutustuthan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ohjeisiin palkkaharmonisoinnista. Linkki jutun lopussa.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt (JUKO, JAU, Sote ry) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat päässeet sopuun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten palkkaharmonisoinnista.

Neuvotteluissa on saavutettu sovintoratkaisu, jonka myös Essoten hallinto on hyväksynyt.

Ratkaisu koskee kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimukseen (SOTE-sopimus) kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisointia ja erimielisyyttä perusteettomista palkkaeroista.

- Palkat yhdenmukaistetaan korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin vuoden 2020 lokakuun alusta alkaen vuoden 2022 loppuun asti, kertoo neuvotteluissa JUKOa edustanut kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen.

Ratkaisu on taloudellisesti merkittävä, ja sen piiriin kuuluvat takautuvat palkat ovat arviolta yhteensä noin 21,5 miljoonaa euroa.

Tarkemmin ratkaisun sisällöstä tiedotetaan Essoten työntekijöille ja viranhaltijoille myöhemmin.

Sovintoratkaisulla vältetään raskas oikeusprosessi

Osapuolet korostavat, että ratkaisu on täysin Essoten tapauksen ratkaisemiseksi neuvoteltu ja että sillä vältetään aikaa vievät ja kalliit oikeusprosessit.

Neuvottelut aloitettiin palkansaajien pääsopijajärjestöjen pyytämien keskusneuvottelujen perusteella syksyllä 2020.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt kunnissa ja hyvinvointialueilla: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote (Tehy, Super, SPAL).

Pääsopijärjestöt neuvottelevat muun muassa valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa kuntiin ja kuntayhtymiin sekä ensi vuoden alussa aloittaville hyvinvointialueille ja hyvinvointialueyhtymille.

Tausta

  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote perustettiin vuonna 2017, kun useamman kaupungin ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyi kuntayhtymälle. Samalla henkilöstöt siirtyivät Essoten palvelukseen.
  • Henkilöstö siirtyi Essoteen entisin palvelussuhteen ehdoin ja entisellä palkalla. Eri kunnista siirtyneen henkilöstön tehtäväkohtaisissa palkoissa oli vaihtelua sekä samoissa että yhtä vaativissa tehtävissä.
  • Työnantajan on liikkeen luovutuksen jälkeen harmonisoitava tehtäväkohtaiset palkat kohtuullisessa ajassa.

Toimi näin: ohjeet | Takautuvia palkkoja maksetaan Essotessa 1.10.2020 jälkeen työskennelleille | Essoten ohjeet 11.11.2022

Lisää aiheesta palkkaharmonisointi JUKO-uutisissa

Eksoten 27 miljoonan euron palkkasopu etenee | 24.9.2020

Talentia: Eksoten 30 miljoonan euron palkkasaatavat alkusoitto – myös muualla on lipsuttu palkkojen harmonisoinnista | 11.9.2020