Palkkaohjelmat ja luottamusmiessopimukset esillä kunta-alalla keskiviikkona

23.2.2022 13:45

Kunta-alan neuvottelijat jatkoivat edelleen pääsopijajärjestöjen palkkaohjelmatavoitteiden käsittelyä tapaamisessa keskiviikkona 23. helmikuuta. Esillä oli myös se, sovitaanko hyvinvointialueille jo nyt oma luottamusmiessopimus.

JUKOn tavoitteena on koko kunta-alaa ja hyvinvointialueita koskeva palkkaohjelma eli kuntien ja hyvinvointialueiden ansiokehitys- ja saatavuusohjelma. Ohjelman kustannusraami olisi kaikilla sopimusaloilla sama, mutta kohdennus tehtäisiin kunkin sopimusalan omista lähtökohdista käsin.

Neuvotteluosapuolet keskustelivat keskiviikkona myös kuntien ja hyvinvointialueiden uudesta yhteisestä pääsopimuksesta. Tästä ratkaisusta tehtiin aiesopimus vuoden 2020 neuvotteluiden yhteydessä, eli aiesopimus oli osa silloista kokonaisratkaisua.

Lisäksi neuvotteluissa oli esillä, sovitaanko hyvinvointialueille jo nyt oma luottamusmiessopimus.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kuntatyönantajat KT.

Seuraavan kerran osapuolet kokoontuvat yhteisesti perjantaina 25. helmikuuta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kunta-alan sopimusneuvotteluista kotisivullamme sekä Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti opiskelijoille ja nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa: @juko_ry.

JUKO | Kunta-alan osapuolet jatkoivat palkkaohjelmiensa esittelyä | 17.2.2022

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat yhteensä noin 425 000:ta palkansaajaa.