Palkkausjärjestelmän ja työaikajärjestelmien uudistaminen esillä yliopistojen neuvotteluissa

16.5.2019 15:13

Palkansaajajärjestöt ja työnantajia edustava Sivistystyönantajat jatkoivat perjantaina 5.1.2018 neuvotteluja yliopistojen työehtosopimuksen uudistamiseksi.

Tapaamisessa jatkettiin keskustelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta palkansaajajärjestöjen edellisellä kerralla antaman vastauksen pohjalta. Myös yliopistojen taloudellisesta tilanteesta keskusteltiin. Osapuolten kannat poikkeavat edelleen varsin paljon toisistaan.

Lisäksi palkansaajajärjestöt esittelivät tapaamisessa tavoitteensa uusiksi työaikamääräyksiksi. JUKO haluaa muun muassa täsmennystä opetustuntimäärien kattomääräyksiin sekä opetus- ja hallintotyöstä vapaan jakson turvaamiseen. Muun henkilökunnan työaikajärjestelmässä matkatyön korvaaminen ja etätyö tulisi ottaa paremmin huomioon uudessa työehtosopimuksessa.

Työnantajat eivät vielä ole tehneet ehdotusta palkankorotuksista. Neuvottelut jatkuvat 10.1.2018.
 
Voit seurata JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia myös Facebookissa ja Twitterissä. Lue lisää JUKOn neuvottelutavoitteista artikkelista ”JUKO haluaa selkeyttää yliopistojen työaikajärjestelmiä”.

Lisätietoja:
- JUKOn yliopistoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Niemelä, p. 050 340 2725
- JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784.

------

På Svenska:

Universitetsförhandlingarna fortsatte med diskussioner om reformering av lönesystemet och arbetstidssystemet

Förhandlingarna mellan arbetsgivarparten, Sivistystyönantajat, och löntagarorganisationerna om ett nytt kollektivavtal för universitetssektorn fortsatte på fredagen 5.1.2018.
 
Förhandlingen fortsatte med en diskussion utgående från arbetstagarsidans skriftliga kommentarer till arbetsgivarnas förslag till revidering av lönesystemet. Även en diskussion fördes om universitetens ekonomiska situation. På denna punkt skiljer sig parternas syn på situationen betydligt.

FOSU och de andra löntagarorganisationerna lade fram sina målsättningar för och förslag till förnyelse av kollektivavtalets formuleringar gällande arbetstid. FOSU eftersträvar preciseringar gällande de undervisningstak som finns i kollektivavtalet gällande undervisande personal. Därtill tog man även fram frågan om att garantera forskningsperioder som är fria från undervisning och administration. För universitets övriga personal vill facket att man i kollektivavtalet förbättrar ersättningarna för researbetstid och förutsättningarna för distansarbete.

Arbetsgivarparten har ännu inte kommit med något förslag till löneförhöjningar. Förhandlingarna fortsätter den 10.1.2018.

FOSUs information om förhandlingarna kan även följas på Facebook och Twitter.

Tilläggsinformation:
- FOSUs viceordförande för universitetsförhandlingsgruppen Tarja Niemelä, p. 050 340 2725
- FOSUs förhandlingschef Markku Kojo, p. 0400 419784.

--------

In English:

The discussions on university salary system and the working time regulations continued

The Association of Finnish Independent Education Employers (AFIEE), (which represents the Universities) and the employees continued their collective bargaining on Friday 5 January.

The parties continued the discussion on the modifications to the salary system. The employees gave their response to the employers` demands. The economic situation in Finnish Universities was also discussed. On both issues, the standpoints were very much different on opposite sides of the table.

The employees` representatives gave their demands regarding the working time regulations. JUKO wishes to clarify the maximum yearly working hours in teaching as well as the possibility to concentrate solely to research on certain periods of time. Work-related travelling and working outside the regular working place should be considered in the working time regulations that apply to those who do not work in research and teaching.

The employers have not yet spoken out their proposals regarding the increase of salaries.

The collective bargaining will resume on Wednesday 10 January.

For further information, please contact:
- Negotiation Manager Markku Kojo, JUKO, tel. +358 400 419784.