Palkkausjärjestelmän uudistaminen ja uudet työaikamääräykset kiistakysymyksinä yliopistojen neuvotteluissa

16.5.2019 15:13

Tapaamisesssa 15.1. jatkettiin keskustelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta ja uusista työaikamääräyksistä. Osapuolten näkemykset eroavat vielä merkittävästi toisistaan.

Palkansaajajärjestöt ja työnantajia edustava Sivistystyönantajat jatkoivat maanantaina 15.1.2018 neuvotteluja yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta.

Tapaamisessa jatkettiin keskustelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta. Palkansaajat vastasivat kirjallisesti työnantajan palkkausjärjestelmää koskevaan uuteen esitykseen. Osapuolten näkökannat eriävät varsin paljon toisistaan.

Tapaamisessa käsiteltiin myös JUKOn ja muiden palkansaajajärjestöjen tammikuun alussa esittelemiä ehdotuksia uusista työaikamääräyksistä. Työnantajat kommentoivat palkansaajien ehdotuksia. Myös tässä asiassa mielipiteet pöydän vastakkaisilla puolilla eroavat merkittävästi toisistaan.

Palkankorotuksista tai sopimuskauden pituudesta ei keskusteltu tälläkään kertaa. Neuvottelut jatkuvat 18.1.
 
Voit seurata JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia myös Facebookissa ja Twitterissä. Lue lisää JUKOn neuvottelutavoitteista artikkelista ”JUKO haluaa selkeyttää yliopistojen työaikajärjestelmiä”.

Lisätietoja:
- JUKOn yliopistoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Niemelä, p. 050 340 2725
- JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784

--------------------
På Svenska:

I universitetsförhandlingarna fortsatte diskussionen om reformering av lönesystemet

Förhandlingarna mellan arbetsgivarparten, Sivistystyönantajat, och löntagarorganisationerna om ett nytt kollektivavtal för universitetssektorn fortsatte på måndagen 15.1.2018.
 
I dagens förhandling fortsatte diskussionen om förnyande av lönesystemet. Arbetstagarsidan presenterade sina skriftliga kommentarer till arbetsgivarnas reviderade förslag gällande lönesystemet. På denna punkt skiljer sig parternas syn på situationen avsevärt.

Arbetsgivarsidan kommenterade fackets förslag gällande arbetstid. Även i denna fråga går parternas syn isär avsevärt.

Parterna har ännu inte diskuterat varken avtalsperiodens längd eller löneförhöjningar. Förhandlingarna fortsätter den 18.1.2018.

FOSUs information om förhandlingarna kan även följas på Facebook och Twitter.

Tilläggsinformation:
- FOSUs viceordförande för universitetsförhandlingsgruppen Tarja Niemelä, p. 050 340 2725
- FOSUs förhandlingschef Markku Kojo, p. 0400 419784

--------------------
In English:

Discussions About Renewing the Salary System Continued

The Association of Finnish Independent Education Employers (AFIEE), (which represent the Universities) and the JUKO, Trade Union for the Public and Welfare Sectors (JHL) and Federation of Salaried Employees (Pardia) which represent the employees, continued their collective bargaining January 15.

Discussion about renewing the salary system continued. The Employees answered in writing to the Employer’s proposition. Both parties are still quite far from reaching an understanding in the matter.

The Employer commented on the written proposal from the Employees’. It seems that the opinions still differ significantly.

The salary raises or the contract period were not discussed at this time. The collective bargaining continues January 18.

You can follow JUKO’s information about the collective bargaining and other news on Facebook and Twitter.
 
For further information, please contact:

- Negotiation Manager Markku Kojo, JUKO, tel. +358 400 419784.