”Parasta työssäni on mahdollisuus edistää ilmastoasioita ELY-keskuksen henkilöstön kanssa”

13.12.2021 10:04

JUKO julkaisee yhteistyössä jäsenliittojen kanssa kirjoitussarjan #töissävaltiolla. Ensimmäisenä työstään kertoo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Vaasan toimipisteen ilmastokoordinaattori Niina Pirttiniemi. JUKO edustaa myös Niinaa valtion tammikuussa alkavissa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

Toimin ilmastokoordinaattorina Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, Vaasan toimipisteessä. ELY-keskuksella on monta roolia niin asiantuntijana, tiedonvälittäjänä kuin mahdollistajana esimerkiksi päästöjä vähentävien uusien ratkaisujen ja teknologioiden kautta. Tavoitteemme tulevat ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen yhteisestä AVI-ELY-strategiasta, jossa hiilineutraali Suomi 2035 on läpileikkaavasti toimintaa ohjaava teema.

Pirkanmaan ELY-keskuksen johdolla on laadittu ilmastotiekartta, jonka avulla käydään läpi ELY-tehtävien ilmastorajapinnat. Tiekarttatyössä on muodostettu kattava kokonaisuus ympäristöministeriön hallinnonalan ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä tehtävistä sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ilmastonmuutoksen sopeuttamiseen liittyvistä tehtävistä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa valitsemme parhaillaan ilmastotyön kannalta keskeisimmät tehtävät ja mietimme, miten voisimme tehdä työmme vieläkin paremmin huomioiden ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen.

ELY on tärkeä toimia ilmastonmuutosasioissa

Oma tehtäväni ilmastokoordinaattorina on vetää tätä koko ELY-keskuksen tehtäväkentän kattavaa työtä ja ohjata kolmen vastuualueen henkilöstöä. Yksi ihminen ei voi täysin hallita koko ELY-keskuksen tehtäväkenttää, joten toimin fasilitaattorina ja tuen parhaani mukaan varsinaisten asiantuntijoiden pohdintatyötä. Arvostan suuresti ELY-keskuksen asiantuntijaporukkaa ja sitä, kuinka motivoituneita he ovat työssään.

ELY-keskukset ovat monessa mukana. Jopa 80 prosenttia alueen päästöistä liittyy ELY-keskusten toimintaa aluekehittämisen, rahoituksen, ympäristöasioiden, maaseudun kehittämisen ja liikenteen tehtävien kautta.

ELY-keskuksilla on keskeinen rooli myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa: vuoteen 2022 voimassa olevan kansallisen sopeutumisen suunnitelman toimenpidealueista 10 liittyy ELY-keskuksen toimintaan.

Monessa mukana

ELY-keskusten ilmastotehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristövastuualueen hoitamat ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-menettelyt, maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset tehtävät, tulvariskien hallintaan ja vesiensuojeluun liittyvät tehtävät sekä liikennejärjestelmiin liittyvät tehtävät.

Tulevalla rakennerahoituskaudella yhtenä viidestä pääteemasta tulee olemaan vihreämpi vähähiilinen Eurooppa. Lisäksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitusta suunnataan lieventämään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia.

Maaseuturahaston osalta on jo rahoitettu lukuisia kehittämis- ja investointihankkeita, joissa on esimerkiksi edistetty bioenergian hyödyntämistä, kiertotaloutta, resurssitehokkuutta, turvemaiden ilmastoystävällistä käyttöä maa- ja metsätaloudessa, maatilojen biokaasulaitoksia sekä aurinkoenergian hyödyntämistä maatiloilla. Lisäksi on edistetty peltojen vesitaloutta peruskuivatuksen ja säätösalaojitusten kautta.

Työssäni ehdottomasti parasta on mahdollisuus edistää ilmastoasioita koko ELY-keskuksen henkilöstön kanssa. Ilmasto taitaa olla ELY-keskusten historiassa ensimmäinen vastuualueiden läpileikkaava teema. Olen surffaillut oikeastaan koko työhistoriani erilaisten uusien mielenkiintoisten töiden parissa ja kannustankin työntekijöitä rohkeasti hakemaan uusia tehtäviä. Varsinkin tämä ilmastotyö on melkoisen haasteellista aivojumppaa ja sehän vain pitää mielen virkeänä.

Ilmastokoordinaattori Niina Pirttiniemi, Loimu ry, JUKO

  • Valtion hallinnon eri aloilla työskentelee asiantuntija-, johto- ja esimiestehtävissä 42 000 JUKO-liittoihin kuuluvaa akavalaista palkansaajaa. JUKO ja jäsenliittomme muistuttavat näistä tärkeistä ammattilaisista some-kampanjalla #töissävaltiolla.

Mikä on ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskukset ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä. ELY-keskuksia on viisitoista ja vastuualueita kolme.