Seinäjoen lomautukset laittomia: Vaaransivat lastensuojelun ja toimeentulotuen asiakkaiden oikeuksia

16.5.2019 15:12

Seinäjoen kaupunginhallitus teki 2.9.2013 ja 14.10.2013 lainvastaiset päätökset, kun se lomautti toimeentulotukiyksikön ja lastensuojeluyksikön sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät. Tähän päätyi 2.6.2015 Vaasan hallinto-oikeus.

Kaupungin lomautuspäätöksestä valittivat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ja sen alueyhdistys Talentia Pohjanmaa.

Lomautuspäätökset tehtiin, vaikka Seinäjoen kaupungin toimeentulotuen ja lastensuojelun työntekijöillä oli jo entuudestaan suuria vaikeuksia hoitaa työtehtäviään lain edellyttämässä määräajassa. Kaupunginhallitus oli tilanteesta tietoinen.

Aluehallintovirasto oli jo keväällä 2012 pyytänyt selvitystä Seinäjoen kaupungilta lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun sosiaalityön ylikuormituksesta ja määräaikojen rikkomisesta. Selvityksen mukaan vuonna 2012 lastensuojeluilmoituksista oli osa käsittelemättä määräajassa ja samoin oli lastensuojelutarpeen selvityksistä. Kesällä 2013 tilanne ennen lomautuspäätöksiä oli yhä laiton. Lastensuojeluilmoituksista oli käsittelemättä 37 % ja lastensuojelutarpeen selvityksistä 30 %. Myös toimeentulotukihakemusten ratkaisuissa oli jouduttu ylittämään määräaikoja toistuvasti.

Hallinto-oikeuden mukaan lastensuojelun ja toimeentulotukiyksikön lomautukset entisestään heikensivät tulosyksiköiden mahdollisuuksia hoitaa lakisääteisiä tehtäviä määräajassa. Näin ollen lomautuspäätökset olivat tältä osin laittomia.

Hallinto-oikeuden päätös on voitto toimeentulotuki- ja lastensuojeluyksikön asiakkaille. Ikävältä tuntuu, että ammattijärjestön piti oikeusprosessin kautta varmistaa, että eduskunnan säätämät lait kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten turvaksi ovat voimassa myös Seinäjoella.

 

Lisätiedot:
Tero Ristimäki, puheenjohtaja puh. 040 583 2657
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia