Seurakunnat ja seurakuntayhtymät haastetaan osallistumaan Kirkon työelämäpalkinto KirTEKO 2017 -kilpailuun

16.5.2019 15:13

Kilpailulla kirkon työpaikkoja innostetaan ja kannustetaan toiminnan ja työelämän laadun kehittämiseen sekä tekemään näkyväksi kehittämistään.

Myös palkintoja on luvassa, ensimmäiselle rahaa 2017 €, toiselle ja kolmannelle aineetonta hyvää koulutuksen muodossa. Voittajat julkistetaan reformaation merkkivuoden Kirkkopäivillä toukokuussa 2017 Turussa. Kilpailun järjestävät Kirkon työelämä 2020 –ohjelman (Kirteko) toimijat yhteistyössä Kevan kanssa.

Osallistuminen tapahtuu jättämällä 31.1.2017 mennessä osoitteeseen Enable JavaScript to view. hakemus, jossa on lyhyesti ja käytännönläheisesti kuvattu seurakunnan/seurakuntayhtymän toiminnan ja työelämän laadun kehittämistä ja kehittämisen tuloksia. Palkintoraadin muodostavat kirkon pääsopijaosapuolet, he myös auditoivat kolme parasta. Palkinnon saajista päättää raadin esityksestä Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta.

KirTEKO 2017 –kilpailun näkökulmia kehittämistä arvioitaessa ovat

- toiminnan tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen edistäminen;

- uusien toimintatapojen ja ratkaisujen kehittely ja kokeileminen;

- innostava, myönteinen vaikutus seurakuntalaisiin ja erilaisiin sidosryhmiin sekä luottamushenkilöjohdon, johdon ja henkilöstön väliseen vuorovaikutukseen,

- henkilöstön ja henkilöstön edustajien sekä seurakuntalaisten mukaan ottaminen (yhteistoiminnallisuus).

Lisäksi arvostetaan sitä, että toiminnan ja työelämän laadun kehittämiselle on asetettu mitattavia tavoitteita ja että myös seurakuntalaisilta on kysytty, miten niiden saavuttamisessa on onnistuttu.

Kutsu ja hakemuslomake löytyvät täältä.