Sopimuskauden pituus esillä kuntaneuvotteluissa

29.3.2020 19:27

Työnantaja valmis harkitsemaan myös vuotta pidempää sopimusta. Pääpöydän neuvottelut jatkuvat tiistaina 31. maaliskuuta.

Tänään sunnuntaina jatkuneissa kuntaneuvotteluissa tarkasteltiin allekirjoituspöytäkirjan sisältöä ja keskusteltiin sopimuskauden pituudesta.

- Kuntatyönantaja ilmaisi olevansa valmis harkitsemaan myös pidempää kuin aiemmin esittämäänsä noin vuoden sopimusta. Pidempi, 22 - 23 kuukauden sopimuskausi sopii JUKOlle, kertoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

- Kuntatyönantaja on kertonut tarkastelevansa työehtoneuvotteluja ja pääsopimusneuvotteluja kokonaisuutena. Yhteisen pöydän keskusteluun ei pääsopimus tänään noussut.

Kuntaneuvotteluja jatketaan nyt myös järjestökohtaisesti. Yhteisen pöydän seuraava tapaaminen on tiistaina 31. maaliskuuta.

***

JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla, jotka ovat
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Kunnallinen lääkärien työehtosopimus
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

***

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta. Perjantaina neuvottelutuloksen saavutti Kansallisgalleria ja JUKOn hallitus hyväksyi yliopistojen uuden työehtosopimuksen.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JAU:n muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (KoHon muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy sekä Suomen Palomiesliitto SPAL) ja KT Kuntatyönantajat.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.