SOTE-neuvottelun osapuolet jatkoivat keskustelua joustavasta ruokailusta

21.2.2022 15:10

SOTE-sopimuksen neuvottelut jatkuivat maanantaina 21. helmikuuta. Neuvottelun osapuolet keskustelivat työaikana tapahtuvan joustavan ruokailun sallimisesta kaikissa työaikamuodoissa.

JUKOn neuvottelupäällikön Jouni Vattulaisen mukaan neuvottelijoilla on yhteinen tahtotila saada joustavan ruokailun asia ratkaistua, jotta saadaan vähennettyä siihen liittyviä paikallisia erimielisyyksiä.

- Esillä on useita ratkaisuvaihtoehtoja, mutta yhteisen mallin löytäminen on haastavaa, Vattulainen sanoo.

Joustavan ruokailun kysymystä on työstänyt SOTE-neuvottelujen työaikatyöryhmä, joka jatkaa myös muiden työaikamääräyksiin liittyvien tavoitteiden käsittelyä.

Lisää työhyvinvointia

JUKOn tavoitteena on, että työntekijät voivat valita halutessaan joutuisan ruokailun kaikissa työaikamuodoissa.

- Yleis- ja toimistotyöajalla tehtävässä työssä päivittäinen lepoaika, eli 30 minuutin ruokatauko, on työntekijän omaa aikaa. Silti työnantaja saattaa sinäkin aikana velvoittaa hoitamaan työasioita tai seuraamaan työpuhelinta. Tämä pidentää työntekijän työhön sidottua aikaa, Vattulainen sanoo.

Sen sijaan jaksotyössä on käytössä joutuisa ruokailu työajalla. Ruokailu kestää enintään 15–20 minuuttia, eikä se pidennä työhön sidottua aikaa.

- Työntekijän mahdollisuus valita ruokailumuoto edistää työntekijöiden työhyvinvointia, jaksamista ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Muutos ei myöskään lisää työnantajan kustannuksia vaan pikemminkin päinvastoin, Vattulainen sanoo.

Seuraavaksi 24. helmikuuta

SOTE-sopimuksen pääsopijapuoliin kuuluvat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Osapuolet kokoontuivat nyt kuudennen kerran. Seuraava tapaaminen on torstaina iltapäivällä 24. helmikuuta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme SOTE-sopimusneuvotteluista kotisivullamme sekä Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #sote. Erityisesti opiskelijoille ja nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa: @juko_ry.

JUKO | SOTE-neuvotteluissa esillä paikalliset sopimukset | 16.2.2022

JUKO | Blogi | SOTE-neuvottelut – eriparisilla airoilla ei pääse eteenpäin | 21.2.2022

SOTE-faktat

Sopimus | Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (JUKO), neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen (Talentia) ja neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen (Suomen Terveydenhoitajaliitto).

Pääsopijat | JUKO, Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

SOTE-sopimus koskee lähes 180 000:ta palkansaajaa.