Sote ry hyväksyi JUKOn, JAUn ja KT:n kesäkuisen sopimuksen – palaa pääsopijajärjestöksi

4.10.2022 16:38

JUKO arvioi nyt tarkkaan KT:n ja Sote ry:n sopimuksen vaikutukset.

Maanantaisen sovintoehdotuksen myötä Sote ry hyväksyy sellaisenaan JUKOn, JAUn (JHL, Jyty) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kesäkuussa sopiman työ- ja virkaehtosopimukset.

- Tämä tarkoittaa, että Tehy ja Super hyväksyvät aiemmin sopimamme palkankorotukset, palkkaohjelmat ja muutokset työehdoissa, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren kertoo.

Sote ry palaa myös takaisin pääsopijajärjestöksi sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteiseen pääneuvotteluryhmään.

- Analysoimme JUKOssa nyt tarkoin, liittyykö tähän neuvottelujärjestelmän osalta selvitettävää ja edellyttäkö paluu tarkentavia neuvotteluja.

Kesäkuussa solmitun Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE) mukaiset palkkausjärjestelmää ja työaikoja koskevat työryhmät jatkavat työtään. Tarkoituksena on, että myös Sote ry osallistuu jatkossa näihin neuvotteluihin.

Palkkaharmonisointi ja palkkausjärjestelmäuudistus

Ensi vuoden tammikuussa aloittavien hyvinvointialueiden palkkaharmonisoinnin ja palkkausjärjestelmän uudistamisen aiheuttamat kustannukset on arvioitu Sote ry:n ja KT:n sopimuksessa noin kuudeksi prosentiksi SOTE-sopimuksen palkkasummasta.

Palkkaharmonisointi eli palkkojen yhteensovittaminen on lakisääteinen velvollisuus. Työnantajan on tehtävä se, kun eri kuntatyönantajien palveluksesta siirtyy henkilöstöä saman hyvinvointialueen palvelukseen.

- Työnantajalle voi syntyä velvoite yhdenmukaistaa palkkoja myös, kun palkkausjärjestelmän uudistamisen seurauksena joidenkin samaa työtä tekevien palkka alittaa uuden palkkausjärjestelmän mukaisen vähimmäispalkan, Löfgren huomauttaa.

Sote ry:n ja KT:n sopimuksessa palkkaharmonisoinnin kustannus jakautuu vuosille 2023–2025:

1,5 prosenttia 1.6.2023

2,5 prosenttia 1.10.2024

2,0 prosenttia 1.6.2025

Kustannus voi myös olla suurempi kuin kuusi prosenttia, eikä Sote ry:n ja KT:n sopimus voi leikata kuuden prosentin yli menevää kustannusta.

- Jos palkkaharmonisoinnille ei ole tarvetta tai jos sen kustannukset jäävät alle kuuden prosentin, erä maksetaan paikallisena eränä ja viime kädessä työnantajan päättämällä tavalla, JUKOn Löfgren kertoo.

JUKO ja JAU osallistuvat paikallisiin neuvotteluihin.

Löfgren painottaa, että JUKO arvioi tarkkaan, miten Sote ry:n ja KT:n sopimus vaikuttaa kesäkuussa sovittuun niin sanottuun varhaiskasvatuksen turvalausekkeeseen.

- Tarkastelemme myös, miten sopimus vaikuttaa sopimuskirjaukseemme mahdollisuudesta jatkoneuvotteluihin.

Kertakorvaus osalle koronapotilaita hoitaneista

SOTE-sopimuksen piirissä olevalle rajatuissa toimintayksiköissä koronapotilaiden hoitoon osallistuneille maksetaan 600 euron suuruinen kertakorvaus.

Korvauksen edellytyksenä on, että palvelussuhde on ollut voimassa vähintään seitsemän päivää ajalla 13.3.–15.6.2020 (valmiuslaki) ja on edelleen voimassa 28.2.2023.

Myös tältä osin JUKO arvioi, miten kertakorvaus vaikuttaa sote-henkilöstöä koskevaan turvalausekkeeseen ja johtaako kertakorvaus tarpeeseen jatkoneuvotteluille.

Joutuisa ruokailu

Sote ry:n ja KT:n sopimus laajentaa joutuisan ruokailun mahdollisuuden SOTE-sopimuksen yleistyöajan piirissä oleviin sote-ammattilaisiin.

JUKOn Maria Löfgrenin mukaan muutos on myönteinen, eikä se vaikuta SOTE-sopimuksen muiden työaikamuotojen piirissä olevaan henkilöstöön.

- Arvioimme tässäkin, seuraako uudesta määräyksestä tarve jatkoneuvotteluille.

Rekrytointirajoitusten kielto

Maanantaina hyväksytyssä Sote ry:n ja KT:n sopimuksessa on rekrytointirajoitusten kielto ajalle 1.1.2023–30.4.2025.

Tämä tarkoittaa, että työnantaja ei saa rajoituksen aikana estää tai rajoittaa työntekijän mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa muutoin kuin työsopimuslaissa säädetyllä tavalla.