Blogi: Sote-sopimus etenee, mutta verkkaisesti – Jukolaiset edellyttävät, ettei yhtäkään sote-ammattilaista jätetä epävarmuuteen

8.3.2021 12:00

”Kävi eri vaiheita kokeneelle sote-uudistukselle politiikan pyörteissä miten tahansa, ei ole oikein jättää osaa sote-ammattilaisista epävarmuuteen. Parhaillaan neuvoteltava uusi virka- ja työehtosopimus on synnytettävä elokuun loppuun mennessä”, muistuttavat JUKOn kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Viime kevään sopimusratkaisussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että 1. syyskuuta 2021 mennessä kuntasektorille neuvotellaan uusi sopimusala eli sosiaali- ja terveydenhuollon virka- ja työehtosopimus, sote-sopimus.

Samalla sovimme, että jos sopimuksen sisällöstä ei ole syntynyt yksimielisyyttä elokuun loppuun mennessä, uusi sopimusala noudattaa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä.

Neuvottelujen osapuolilla on alustava yksimielisyys siitä, keitä uusi sote-sopimus koskee: sopimusta ryhdytään soveltamaan nykyisen KVTESin liitteiden kolme ja neljä määrittelemiin ammattikuntiin. Heitä ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijät, terveyden- ja sairaanhoitajat, fysioterapeutit, farmasiahenkilöstö ja psykologit. Lääkäreitä lukuun ottamatta liitteet kattavat laajasti jukolaisen sote-ammattien kirjon.

Silti epävarmuuksia on vielä paljon. Muun muassa sairaalatekniseen, pelastustoimen, ensihoidon ja hallinnon henkilöstöön sovellettava työehtosopimus uhkaa tulla ratkaistuksi vasta vuoden 2022 joulukuun lopussa, kun eri vaiheita kokeneen valtakunnallisen sote-uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan.

Me JUKOssa edellytämme kuitenkin, että myös näiden ammattiryhmien osalta on pystyttävä sopimaan syyskuun alkuun mennessä. Valmista ei tule ennen kuin tämä on ratkaistu.

Kävi sote-uudistukselle politiikan pyörteissä miten tahansa, ei ole oikein jättää osaa sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaista epävarmuuteen.

Sote-sopimusta ja sen sisältöä valmistelee nyt kolme työryhmää. Päätyöryhmä neuvottelee edellä mainitusta sopimuksen tarkemmasta soveltamisalasta ja yleisistä kysymyksistä. Palkkaus- ja työaikamääräyksistä neuvottelevat alatyöryhmät.

JUKOn tavoite on saada uudet sopimusmääräykset voimaan sovitusti, mutta valitettavasti neuvottelut ovat toistaiseksi edenneet kovin verkaisesti.

Uskomme silti, että soveltamisalaa koskevat epävarmuudet ja yleisistä kunta-alan työehdoista poikkeavat palkkaus- ja työaikakysymykset ovat ratkaistavissa määräaikaan mennessä.

Kuntatyönantajat KT valmis luovuttamaan työaika- ja palkkausmääräysten uudistamisessa?

Sote-ammateissa on erityispiirteitä, jotka voivat edellyttää työehtojen uudistamista.

Jaksotyössä työntekijät voivat ruokailla työajalla, mutta muissa työaikamuodoissa soteammattilaiset joutuvat pidentämään päiväänsä ruokatunnin verran. Haluamme kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden työajalla ruokailuun, ovathan ihmiset samalla työpaikalla.

Toisaalta työehtojen ei tule tarpeettomasti eriytyä muista kunta-alan tai hyvinvointialueiden työehdoista.

Työehtosopimusten on kohdeltava henkilöstöä yhdenvertaisesti, ei tehdä railoa. Myöskään työnantajien näkökulmasta ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa samaan aikaan useita erilaisia työehtoja vain siksi, että henkilöstö on sijoitettu eri sopimuksiin.

Meillä on syytä epäillä, että Kuntatyönantajat KT on valmis luovuttamaan erityisesti työaikaa ja palkkausta koskevien määräysten uudistamisessa. Nyt ei ole kuitenkaan aika luovuttaa, vaan jatkaa työskentelyä kilpailukykyisten sopimusmääräysten saamiseksi sote-alalle.

Ymmärrämme, että suurten muutosten neuvotteleminen vie aikaa. Ymmärrämme myös, että tulossa oleva sote-uudistus asettaa neuvotteluille omat haasteensa.

Haasteista huolimatta nyt on se hetki, jolloin kaikkien neuvotteluosapuolten on tehtävä työtä kannustavien sopimusehtojen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tilanne sote-aloilla on kriittinen: eläköitymisten kiristäessä entisestään kilpailua ammattitaitoisesta työvoimasta, ensiarvoisen tärkeää on, että uuden sopimuksen sisältö on vastaus ja valttikortti tähän kilpajuoksuun.

Sote-sopimuksen sisällöstä neuvottelevat

  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
  • Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty)
  • Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote (Super ja Tehy)
  • KT Kuntatyönantajat

Jouni Vattulainen ja Maria Löfgren

Kirjoittajat ovat JUKOn kuntasektorin neuvottelupäällikkö ja JUKOn toiminnanjohtaja.