Sotilaiden työssäjaksaminen puhuttaa – Upseeriliiton kysely osoittaa jaksamisongelman, Puolustusvoimien selvitys kertoo toista

17.12.2020 14:40

Upseeriliiton jäsenkyselyyn helmi–maaliskuussa vastanneista 65 prosenttia arvioi, ettei heillä ole mahdollisuutta palautua riittävästi esimerkiksi sotaharjoituksen jälkeen.

Upseeriliitto ja Akava vaativat pikaista korjausliikettä sotilaiden työssäjaksamiseen.

- Upseeriliiton jäsenkyselyn tulokset eroavat merkittävästi Puolustusvoimien tuoreen työilmapiirikyselyn tuloksista, huomauttaa liiton puheenjohtaja Ville Viita.

Viita vaatiikin Puolustusvoimia kiinnittämään erityistä huomiota työsuojeluun ja henkilöstön palautumiseen.

Puolustusvoimien keskiviikkona julkistaman työilmapiirikyselyn (TIP) mukaan palautumisen ja jokapäiväisistä tehtävistä suoriutumisen tunnetta mittaavat muuttujat olivat kiitettävällä tasolla.

Viita painottaa, että Upseeriliiton jäsenkyselyyn helmi–maaliskuussa vastanneista upseereista 65 prosenttia oli sitä mieltä, ettei heillä ole mahdollisuutta palautua riittävästi esimerkiksi sotaharjoituksen jälkeen.

Puolustusvoimat kertoi kyselystään, että hyvästä tuloksesta huolimatta myös siellä työntekijöillä on jaksamiseen liittyviä haasteita.

- Nyt on syytä selvittää ja arvioida, mitä 16–18 tunnin työpäivä ja jatkuva työsidonnaisuus tekee ihmisten työssäjaksamiselle. Järjestelmää on muutettava ja myös Puolustusvoimien on oltava nykyaikainen, Viita tähdentää.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder korostaa, että myös Puolustusvoimien henkilöstö on saatava laissa säädettävän, ajantasalla oleva työaikasuojelun piiriin.

- Sotilaat ovat muita henkilöstöryhmiä heikommassa asemassa ja tämä on korjattava.

JUKO edustaa valtion sektorin sopimusneuvotteluissa myös Upseeriliittoa.