Syysliittokokous valitsee JUKOn hallitukselle uuden puheenjohtajan tänään tiistaina

22.11.2022 11:02

Ehdolla ovat puheenjohtaja Katarina Murto Opetusalan ammattijärjestöstä OAJ:sta ja 15 akavalaisen liiton yhteenliittymää Vakavaa edustava Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn syysliittokokous valitsee järjestölle uuden hallituksen puheenjohtajan Helsingissä tiistaina 22. marraskuuta.

Ehdolla ovat puheenjohtaja Katarina Murto Opetusalan ammattijärjestöstä OAJ:sta ja 15 akavalaisen ammattiliiton yhteenliittymää Vakavaa edustava Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita. Murto on koulutukseltaan muun muassa oikeustieteen kandidaatti. Viita on suorittanut Maanpuolustuskorkeakoulussa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan yleisesikuntaupseerikurssin.

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Olli Luukkainen on ilmoittanut, että hän päättää kautensa 2022–2023 syksyn liittokokoukseen. JUKOn puheenjohtajakausi on kestoltaan kaksivuotinen ja uusi puheenjohtaja valitaan nyt vuoden 2023 loppuun.

JUKOlla on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 35 akavalaista ammattiliittoa. Liittokokouksessa yhdistyksillä on käytössä lähes 400 ääntä, ja ensi tiistain kokoukseen on ilmoittautunut 37 kokousedustajaa.

Jäsenyhdistystensä ja liittojensa kautta neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa 200 000:ta julkisalojen asiantuntijaa ja esimiestä.

Olemme yhdistysten yhdistys | Tutustu JUKOn jäsenyhdistyksiin ja liittoihin

JUKO-uutiset kysyi ehdokkailta kaksi tärkeää kysymystä

Miten kehittäisit JUKOa?

Katarina Murto: ”JUKOn toimintaa ja toimintakulttuuria tulee kehittää avoimempaan suuntaan. Ennakoitavuutta, suunnitelmallisuutta, sektoreiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua koko JUKO-yhteisössä tulee vahvistaa.”

”Puheenjohtajiston tulee edustaa kaikkia sektoreita. Sen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään ja neuvottelukuntien puheenjohtajien kanssa, jotta toiminta olisi avointa, tehokasta ja tuloksellista ja vastaisi paremmin neuvottelujärjestön tarkoitusta ja tasapuolisuutta.”

”Järjestöllisiä valmiuksia tulee kehittää yhdessä, tasapainoisesti ja avoimesti.”

”JUKOn toimistossa tulee varmistaa riittävät ja oikein kohdennetut resurssit hyvinvointialueiden sekä työmarkkina- ja sopimusjärjestelmän muutoksissa.”

***

Ville Viita: ”JUKO on yhteinen neuvottelujärjestömme. Usean vuoden ajan monet jäsenliitoistamme ovat halunneet muutoksia. Nyt siihen on mahdollisuus, kun puheenjohtaja vaihtuu. Olemme myös uuden edessä, koska neuvottelujärjestelmä muuttuu. Vaaliohjelmassani on kuusi teemaa JUKOn kehittämiseksi.”

”Neuvottelujärjestelmän muutoksiin on annettava konkreettinen tuki – erityisesti hyvinvointialueille.  Puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan tehtävät tulee tarkistaa. Puheenjohtaja ei voi toimia yhden sektorin neuvottelijana. JUKOssa sektoreiden tehtävänä on neuvotella sopimukset, kuten nyt jo tapahtuu suurimmalta osin.”

”Puheenjohtajuudesta on luotava kiertävä malli kuten yksityisen sektorin neuvottelujärjestössä YTN:ssä. Tämä vahvistaa jäsenliittojen keskinäistä luottamusta. Jäsenmaksut tulee saada kaikille yhtäläisiksi.”

”Yksityisen opetusalan edunvalvonta tulee ratkaista niin, että jäsenliittojen edunvalvonta onnistuu. Strategia on päivitettävä ja pohdittava yhdessä mitä palveluita tarvitsemme tulevaisuudessa. Yksityisen ja julkisen neuvottelujärjestön yhteistyötä täytyy tiivistää.”

Miksi olisit oikea henkilö johtamaan JUKOn hallitusta?

Katarina Murto: ”Minulla on vankkaa, monipuolista ja uskottavaa osaamista, ymmärrystä ja kokemusta neuvottelutoiminnasta erilaisissa tiukoissa ja vaativissa tilanteissa. Kokemukseni työmarkkina-, neuvottelu- ja sopimusjärjestelmästä ja sen muutoksista, eri osapuolten näkemyksistä ja juridiikasta on laaja.”

”Minulla on kokemusta johtamisesta, prosessien johtamisesta, ja hallitustyöskentelystä. Minulla on myös tahtoa ja kykyä toimintakulttuurin muutokseen sekä valmiutta kehittää yhteistyötä kaikkien yhdistysten kanssa koko JUKO-yhteisössä.”

”Puheenjohtajan tehtävässä hyödyksi ovat valmius ja osaaminen kehittää työmarkkina-, sopimus- ja neuvottelujärjestelmää sekä järjestöllisiä toimenpiteitä.”

”Myös laajat verkostot, työmarkkinatoimijoiden tuntemus, hyvät mediasuhteet sekä pitkä kokemus esiintyjänä ovat vahvuuksia JUKOn puheenjohtajan tehtävässä.”

***

Ville Viita: ”Olen pitkäaikainen jukolainen edunvalvoja. Minulla on luottamusmiestausta ja arvostan kentän työtä. Tulen myös jäsenjärjestöstä, jossa edustettuina ovat kaikki JUKOn sektorit.”

”Olen oppinut JUKOn kahden varapuheenjohtajakauden aikana edustamaan kaikkia sektoreita ja tukemaan niiden edunvalvontaa.”

”Puheenjohtajan tulee olla koko JUKOn puheenjohtaja, ei yhden liiton. Oman liiton edunvalvonta ei saa kilpailla JUKOn puheenjohtajan tehtävän kanssa.”

”Puheenjohtajan on annettava toiminnanjohtajalle vapaus johtaa operatiivista toimintaa. Kannustan ihmisiä rohkeaan, hyvähenkiseen ja tulokselliseen edunvalvontaan. Annan ihmisille enemmän vastuuta, keskustelen ja haen ratkaisuja.”

***