Työterveyslaitos | Neuvottelut kaksivuotisesta sopimusratkaisusta jatkuvat ensi viikolla

9.3.2023 13:18

Seuraavan kerran osapuolet tapaavat 14. maaliskuuta.

Työterveyslaitoksen (TTL) henkilöstön työehtosopimusneuvottelut seuraavalle kaksivuotiskaudelle jatkuvat ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona. Neuvotteluissa käsitellään lähinnä palkkaratkaisua tälle ja ensi vuodelle.

Talokohtaisesta sopimuksesta sopivat JUKO, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sote ry (Tehy, Super) sekä Työterveyslaitos ja työnantajajärjestö Hyvinvointiala HALI.

Palkansaajajärjestöt irtisanoivat 28. helmikuuta työehtosopimuksen päättymään maaliskuun loppuun.

Helmikuun alkupuolella alkaneet neuvottelut ovat osa viime keväänä solmittua työehtosopimusta, jonka mukaan TTL:n noin 500 työntekijän palkantarkastusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta oli määrä neuvotella 15. helmikuuta mennessä.

Työterveyslaitos faktat

Sopimus | Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Minna Holm (JUKO) ja JUKOn pääluottamusmies Teppo Valtonen

Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sote ry (Super, Tehy) ja Työterveyslaitos ja työnantajajärjestö Hyvinvointiala HALI

Talokohtainen työehtosopimus koskee noin 500:aa Työterveyslaitoksen (TTL) työntekijää.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • JUKOlla on 3 500 luottamusmiestä eri puolilla Suomea. Työpaikalla he edustavat kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.