Työajan pidentämistavasta neuvoteltu kuntapöydässä

16.5.2019 15:12

Kuntapöydässä on tänään neuvoteltu työajan 24 tunnin pidentämisestä. Esillä on ollut useita erilaisia vaihtoehtoja. Yhteistä näkemystä ei vielä tänään löydetty.

– Työnantaja haluaa lisätä työaikaa kokonaisina päivinä. Työnantaja tavoittelee ensisijassa pitkien vuosilomien lyhentämistä ja/tai arkipyhistä luopumista. Me taas emme voi hyväksyä työajan pidennystä lomia lyhentämällä. Kokonaisten päivien sijaan pidentäisimme päivittäistä työaikaa, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.

Muilta osin sopimus alkaisi Kankaan mukaan jo olla koossa. Pääneuvotteluryhmä kävi läpi aikaisemmin KVTES-ryhmässä käsittelyt allekirjoituspöytäkirjan, työaikapankkiohjeistuksen, paikallista sopimista koskevan yleiskirjeluonnoksen ja lomarahan leikkausta koskevan erillisen virka- ja työehtosopimuksen. Näistä osapuolilla ei ole Kankaan mukaan enää merkittäviä erimielisyyksiä. 

Neuvottelut työajan pidentämisestä jatkuvat huomenna sunnuntaina.

***

Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ja Kunta-alan unioni ry. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.

 

 ................

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa kunta-alalla 115 000 palkansaajaa. JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.