Työmarkkinakeskusjärjestöt ja TTL vetoavat: Työterveyshuolto mukaan koronarokotuksiin

30.11.2020 11:12

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren: ”Työterveyshuollon ottaminen julkisen sektorin rinnalle on ensiarvoisen tärkeää ehkäistäessä koronaa, samalla on kuitenkin varmistettava työturvallisuus ja henkilöstön jaksaminen.”

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Työterveyslaitos (TTL) arvioivat, että koronarokotusten vieminen kattavasti läpi yhteiskunnan onnistuu tehokkaimmin yhdistämällä julkisen sektorin ja työterveyshuollon resurssit.

- Pelkän julkisen sektorin voimin rokotusten eteneminen on vaarassa hidastua merkittävästikin, Akava, SAK ja STTK sekä TTL toteavat viikonloppuna julkaisemassa vetoomuksessaan.

- Juuri työterveyshuollon yksiköt ovat se resurssi, joka mahdollistaisi massarokotusten tehokkaan läpiviemisen yli 18-vuotiaitten kansanosassa. Työterveyshuollon kautta tavoitetaan merkittävä osa työikäisestä väestöstä kautta maan. Samalla julkisen sektorin kuormitusta kohtuullistettaisiin, jottei muun terveydenhuollon hoitovelka ainakaan kasvaisi.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön puheenjohtaja Maria Löfgren toteaa, että työterveyshuollon ottaminen julkisen sektorin rinnalle on ensiarvoisen tärkeää ehkäistäessä koronaa.

- Samalla on kuitenkin varmistettava niin julkisen kuin yksityisen sektorin terveydenhoitoalan henkilöstön työturvallisuus ja jaksaminen.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee virka- ja työehtosopimukset muun muassa Suomen Työterveyshoitajaliitolle, Suomen Terveydenhoitajaliitolle sekä Akavan Sairaanhoitajat ja Tajalle.