Työterveyslaitos | Kaksivuotisesta sopimusratkaisusta syntyi neuvottelutulos tiistaina

14.3.2023 16:53

Sopimuksen sisällöstä kerromme, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen.

Työterveyslaitoksen (TTL) henkilöstön kaksivuotisesta sopimusratkaisusta on saavutettu neuvottelutulos 14. maaliskuuta.

Noin 500:aa työntekijää koskevan sopimuksen sisällöstä kerromme, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen.

Työterveyslaitoksen talokohtaisesta työehtosopimuksesta neuvottelevat JUKO, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sote ry (Tehy, Super) sekä Työterveyslaitos ja työnantajajärjestö Hyvinvointiala HALI.

Neuvotteluhistoria

Neuvottelut palkantarkistuksista alkoivat 6. helmikuuta. Ne ovat osa viime keväänä sovittua kaksivuotista työehtosopimusta, jonka mukaan palkantarkistusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta tuli neuvotella 15. helmikuuta mennessä. Palkansaajajärjestöt irtisanoivat TTL:n työehtosopimuksen 28. helmikuuta.

Työterveyslaitos faktat

Sopimus | Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Minna Holm (JUKO) ja JUKOn pääluottamusmies Teppo Valtonen

Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sote ry (Super, Tehy) ja Työterveyslaitos ja työnantajajärjestö Hyvinvointiala HALI

Talokohtainen työehtosopimus koskee noin 500:aa Työterveyslaitoksen työntekijää.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.

+++