Työuupumus ja mielenterveysongelmat uhkaavat hyvinvointia ja työllisyyttä – Akava esittää muutoksia Työterveyshuoltolakiin

20.1.2022 10:43

Työuupumus ja mielenterveyden ongelmat kuormittavat yhteiskuntaa ja yksilöitä merkittävästi. Akava Works selvitti akavalaisten palautumista: mitä kuormittavammaksi työ koetaan, sitä heikommin siitä palaudutaan.

Akavalaisista noin 30 prosenttia palautuu työpäivän tai työvuoron jälkeen huonosti tai melko huonosti.

Akava Works selvitti akavalaisten työkyvyn tilaa, psyykkisen oireilun yleisyyttä ja työn psykososiaalista kuormitusta kyselyllä keväällä 2021. Hieman alle 80 prosenttia vastanneista kertoi tuolloin palautuvansa työstään työviikon jälkeen hyvin tai melko hyvin. Reilu 20 prosenttia puolestaan totesi, että palautuminen on huonoa tai melko huonoa.

Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto huomauttaa, että työuupumus ja mielenterveyden ongelmat kuormittavat yksilöitä ja yhteiskuntaa merkittävästi.

- Mielenterveyden häiriöiden vuoksi sairauspäivärahaa maksettiin Kelan mukaan toissa vuonna noin 84 000 henkilölle.

OECD arvioi, että mielenterveysongelmien aiheuttamat kustannukset ovat Suomelle noin 11 miljardia vuodessa.

Akava ehdottaakin nyt, että Työterveyshuoltolakiin lisätään ennakoivat työterveystarkastukset kartoittamaan työkykyyn vaikuttavia fyysisiä ja psykososiaalisia riskejä.

- Henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukeminen on sisällytettävä lakisääteiseen työterveyspalveluun, keskusjärjestö painottaa tiedotteessa.

Palautuminen on yhteydessä työn psykososiaaliseen kuormittavuuteen.

Akava korostaa, että työuupumuksen ja mielenterveysongelmien hillitsemiseksi muutokset lainsäädänössä ovat välttämättömiä. Työuupumuksesta johtuvia mielenterveysongelmia ja niistä aiheutuvaa kustannusten kasvua hillitään tehokkaimmin juuri lakimuutoksella.

- Mitä kuormittavammaksi työ koetaan, sitä heikommin työstä palaudutaan. Myös psyykkinen oireilu vaihtelee työn kuormittavuuden mukaan. Viikoittaiset uni-, muisti- ja keskittymisvaikeudet ovat yleisempiä niillä, jotka kokevat työssään paljon psykososiaalista kuormitusta, Akava Workisin tutkija Joonas Miettinen huomauttaa.

Kantar TNS:n Akava Worksille toteuttamaan kyselyyn vastasi 972 akavalaista palkansaaja ja 1001 verokkia touko–kesäkuun vaihteessa 2021. Vastaajat olivat 20–64-vuotiaita.

Akava esitteli kyselyn tulokset ja ratkaisuehdotuksensa torstaina 20. tammikuuta.

Akava | Akavan esitykset – mielenterveyden ja työkyvyn tukeminen