Valtio, kunta | Eduskunta on hyväksynyt työvoima- ja elinkeinopalvelujen siirtymisen kuntiin

3.3.2023 14:21

Maaliskuun 1. päivän päätöksellä lähes 5 000 virkamiehen työnantaja vaihtuu vuoden 2025 alussa. JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Salminen kommentoi muutosta.

Eduskunta hyväksyi työvoima- ja elinkeinopalvelujen siirtymisen kuntiin täysistunnossaan 1. maaliskuuta. Vuoden 2024 loppuun työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu on valtiolla. Muutos koskee lähes 5 000:tta valtion palkansaajaa.

Heistä valtaosa työskentelee työ- ja elinkeinotoimistoissa. Muutos on sekä henkilöstölle että kansalaisten palvelujen näkökulmasta suuri, kun kunnat ryhtyvät hoitamaan nykyisin valtion järjestämiä työvoima- ja yrityspalveluja.

Työ- ja elinkeinotoimistojen (te-toimisto), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ely) sekä näiden kehittämis- ja hallintotyöstä vastaavan KEHA-keskuksen henkilöstöt siirtyvät kuntiin tai niiden muodostamille yhteistoiminta-alueille.

Valtiosektorin neuvottelupäällikkö Minna Salminen JUKOsta muistuttaa, että neuvottelujärjestö ehdotti henkilöstölle irtisanomissuojaa muutoksen siirtymäkaudelle.

– Näin olisi turvattu palvelujen laadukas toteuttaminen siihen asti, kunnes toiminnot siirtyvät pois valtiolta. Samoin aloitus kunnissa olisi onnistunut osaavalla henkilöstöllä. Olemme pettyneitä, ettei eduskunta huomioinut henkilöstön turvaa riittävällä tavalla.

Liikkeenluovutus turvaa siirtyvälle henkilöstölle nykyiset virka- ja työsuhteen ehdot vain sopimuskauden loppuun asti.

Salminen kysyykin, miten palvelut turvataan siirtymäaikana.

– Osaava henkilöstö todennäköisesti lähtee muihin tehtäviin, koska heillä ei ole varmuutta palkkauksesta eikä siitä, mihin tai millaisen työnantajan palvelukseen he siirtyvät.

Eduskunta teki naisvaltaisen alan palkanalennusratkaisun

JUKO painottaa, että yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön siirrosta tulee aloittaa viipymättä. Henkilöstölle on myös annettava kaikki tuki ja turva muutostilanteessa.

Eduskunta ei pitänyt tarpeellisena turvata lailla henkilöstön eikä siirtyvien luottamusmiesten asemaa huolimatta JUKOn ja muiden pääsopijajärjestöjen ehdotuksista.

– Mielestämme palkkauksen turvaaminen olisi ollut välttämätöntä tasa-arvon ja henkilöstön arvostamisen näkökulmasta, Salminen toteaa.

– Luottamusmiesten tulisi siirtyä luottamusmiestehtävissä uuden työnantajan palvelukseen. On kaikkien etu, että henkilöstöä edustavat tehtävät läpikotaisin tuntevat luottamusmiehet.

Henkilöstön siirron ja turvan puuttumisen osalta JUKO on erittäin pettynyt. Neuvottelupäällikkö Minna Salminen arvioi, että joissain tapauksissa ansiot saattavat laskea satoja euroja.

Eduskunta käsittelee lakia työvoimapalvelujen siirtämiseksi kuntiin – JUKO vaatii henkilöstölle suojaa muutoksen onnistumiseksi | 22.10.2022