Työyhteisö mukana muutoksessa

16.5.2019 15:13

Kirkon työelämätoimijoiden verkostotapaaminen 24.4.2015 Helsingissä

Kehittäminen kannattaa aina!

Pienetkin kehittämisteot palkitsevat tekijänsä: työ sujuu paremmin, resurssit kohdistuvat paremmin, henkilöstö voi paremmin ja ennen kaikkea seurakunnan jäsenet ja kansalaiset kokevat seurakunnan toiminnan vaikuttavaksi.

Verkoston tarkoituksena on tarjota mahdollisuus keskustella, ideoida ja työstää työelämän kehittämisen ajatuksia ja hyviä käytäntöjä, saada ajankohtaista työelämätietoa ja jakaa sitä. Verkosto aloitti toimintansa syksyllä 2014 kolmella tilaisuudella. Verkostoituminen jatkuu vuonna 2015. Mukaan toivotetaan tervetulleiksi syksyllä osallistuneet ja uudet työelämätoimijat. 

Tilaisuus on tarkoitettu seurakunnan johtaville viranhaltijoille (kirkkoherrat, talouspäälliköt, hallintojohtajat, henkilöstöpäälliköt, työsuojelupäälliköt) ja henkilöstön edustajille (luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut).

Tilaisuuden järjestelyistä vastaa verkostotyöryhmä, jonka muodostavat edustajat Kirkon työmarkkinalaitoksesta, kirkon pääsopijajärjestöistä (JUKO, Kirkon alan unioni, Kirkon alat) Työturvallisuuskeskuksesta, Kirkon koulutuskeskuksesta, tuomiokapituleista ja seurakunnista. 

Lue lisää: 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/8FE3E9E92E842552C22576C6005025C5/%24FILE/ohj_Kirkon_tyoelamatoimijat_verkostotapaaminen_240415_%20Hki.pdf