Upseeriliiton ja Päällystöliiton kysely paljastaa sotilaiden jaksamisongelman

16.4.2021 07:14

Akava, Upseeriliitto ja Päällystöliitto vaativat pikaista korjausliikettä ja Puolustusvoimien työaikalain uudistamista.

Upseeriliiton ja Päällystöliiton jäsenkyselyn tulokset kertovat Puolustusvoimissa kytevästä jaksamisongelmasta.

Järjestöjen kyselyyn vastanneista lähes 96 prosenttia ilmoitti työskentelevänsä sotilaallisessa harjoituksessa vuorokaudessa 12 tuntia tai enemmän. Vastaajista 67 prosenttia kertoi, että sotaharjoituksessa työtunteja kertyy vuorokaudessa 16 tuntia tai enemmän.

Mahdollisuudet palautua erityisesti sotilaallisen harjoituksen tai meripalvelun jälkeen ovat kyselyn mukaan puutteellisia ja pitkät työjaksot kuormittavat.

Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita huomauttaa, että jos palautumisen ongelmia ei saada ratkaistua, on syytä olla huolissaan, onko puolustuskyky ja toimintavalmius kriisin kohdatessa riittävällä tasolla.

- Tulokset pitää ottaa vakavasti ja hakea ratkaisuja, joilla henkilöstön jaksaminen varmistetaan. Myös Puolustusvoimissa on oltava nykyaikaiset työaikakäytännöt ja Puolustusvoimien työaikalaki on uudistettava pikaisesti.

Sotilaallisessa harjoituksessa harjoitellaan rauhan aikana poikkeuksellisissa olosuhteissa sodan- tai kriisiajan tehtäviä.

- Univelkaa ja fyysistä väsymystä kertyy väistämättä ja tämä kuuluu sotilaiden työhön. Harjoitusten jälkeen pitää kuitenkin olla todellinen mahdollisuus palautua, painottaa Päällystöliiton puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen.

- Palautumismahdollisuuden puuttuminen on huolestuttavaa, sillä se vaikeuttaa työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä vaikuttaa kielteisesti uneen ja vireyteen. Sotilaallisen harjoituksen työaikamerkintä on vain kahdeksan tuntia, joten tuntikertymä ei vastaa todellisuutta eikä synny palautumiseen tarvittavaa vapaata.

Kyselyyn vastanneista 61 prosenttia eli enemmistö oli sitä mieltä, että sotilaallisesta harjoituksesta palautumiseen tarvitaan aikaa 24 tuntia tai jopa enemmän.

Sotilaat muita heikomassa asemassa

Sotilaiden jaksamisen parantaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja siihen ovat ottaneet kantaa myös työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä puolustusvaliokunta. Työaikasuojelu, jaksamisen tukeminen, riittävä palautuminen sekä levon ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen eivät kuitenkaan toteudu tällä hetkellä.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder korostaa, että puolustusvoimien henkilöstöllä on oltava laissa säädetty ajantasainen, turvallisuutta edistävä työaikasuojelu.

- Sotilaat ovat muita henkilöstöryhmiä heikommassa asemassa.

Järjestöt vaativat nyt pikaista korjausliikettä sotilaiden työssäjaksamiseen.

Upseeriliiton ja Päällystöliiton kyselyyn vastasi lähes 2 200 henkilöä: upseereista 46 prosenttia ja opistoupseereista 64 prosenttia. Kokonaisvastausprosentti oli noin 52 prosenttia liittojen jäsenistöstä.

JUKO edustaa valtion sektorin sopimusneuvotteluissa myös Upseeriliittoa ja Päällystöliittoa.