Uupunut ei uudistu – kannanotto henkilöstöresurssien turvaamiseksi

28.8.2019 09:31

Suomen Akatemian, Opetushallituksen ja Kotimaisten kielten keskuksen henkilöstöresursseja on vähennetty jo vuosia. Samaan aikaan tehtävät virastoissamme eivät ole vähentyneet, niitä on aiempaa enemmän ja työmme tavoitteet ovat laajempia ja kunnianhimoisempia.

Henkilöstömme on tyytyväinen kehittyviin tehtävänkuviin ja pitää valtionhallinnon toiminnan laajaa uudistamista tarpeellisena. Nykyisillä henkilöstövoimavaroilla emme kuitenkaan enää kauan jaksa ylläpitää laadukasta ja vaikuttavaa palvelutasoa – emmekä vastata valtionhallinnon uudistamisvaatimuksiin ja toimintakentän laajentamisvaatimuksiin, joita virastoihimme ja henkilöstöömme kohdistetaan. Palkkaukseen varatut nykyiset toimintamenot eivät riitä.

Lue kannanotto tästä.