Uusi Kunteko-ohjelman julkaisu Tekoja ja tekijöitä on ilmestynyt!

16.5.2019 15:10

KunTeko 2020 -ohjelman Tekojen Torilta löytyy jo lähes 200 kuntaorganisaatioiden itsensä ilmoittamaa kehittämistekoa. Nyt ilmestyvässä uudessa julkaisussa kerrotaan syvällisemmin työelämän kehittämisestä. Tekoja ja tekijöitä porautuu kuntatyön problematiikkaan ja tuo esiin, millaisin työkaluin ja neuvoin kuntatyötä kehitetään Kemissä, Ikaalisissa, Laukaassa ja Tyrnävällä

Toimittaja Oili Valkila kiersi kuvaajien kanssa haastattelemassa ihmisiä tekojen takana. Ääneen ovat päässeet niin kunnanjohtajat, esimiehet kuin työntekijätkin. Ensimmäisessä julkaisussa on mukana mm. Viisas Kemi -ohjelma, Ikaalisen kokonaisvaltainen kehittämistyö, Laukaan vanhustenhoidon parantajat ja Tyrnävä, joka on aktiivisesti lähtenyt kehittämään työhyvinvointia.

”Kunnissa tehdään loistavaa työtä ja haluamme tehdä sen näkyväksi. Muiden esimerkeistä voi ottaa oppia ja saada vinkkejä oman työn kehittämiseen. Tekojen Torille tekoja ilmoittaneille tehdystä kyselystä selvisi, että enemmistö kirjoittajista lukee myös muiden julkaisemia tekoja ja neljäsosaan tekojen ilmoittajista on oltu yhteydessä. Tulos kuvastaa sitä, että Tekojen Tori toimii hyvien käytäntöjen levittäjänä" kertoo Kuntekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

”Halusimme lähettää toimittajan kuntamatkalle ja tehdä siitä julkaisun, koska meiltä pyydetään palautteissa lisää käytännön esimerkkejä työelämän kehittämisestä. Julkaisun avulla saadaan tekijöiden ääni ja innostus esiin. Lisäksi päästään tarkemmin pureutumaan kehittämiseen sekä organisaatiotasolla että toimialan tai jopa yksilön näkökulmasta”, kertoo Jaanu.

Tekoja ja tekijöitä -julkaisuun lisätään uusia artikkeleita eri puolelta Suomea vuoden loppuun saakka.

Tekoja ja tekijöitä -julkaisuun pääset suoraan tästä http://view.creator.24mags.com/kunteko/2020.

Julkaisun sekä Tekojen Torin ja Kuntekon muut palvelut löydät osoitteesta www.kunteko.fi

Lisätietoa:

Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. +358 50 572 4620, anna-mari.jaanu[a]kt.fi
Anniina Tuomi, projektipäällikkö, puh. +358 40 562 6397, anniina.tuomi[a]kt.fi

KunTeko 2020 - kunta-alan työelämän kehittämisohjelmassa parannetaan tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Ohjelma on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja Kunta-alan unionin valtakunnallinen hanke. Päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.