Uusi yhteistoimintalaki lausuntokierrokselle – Akava: henkilöstöedustuksen soveltamisraja yhä liian korkea

19.11.2020 14:21

Akava pitää tärkeänä, että hallintoedustuslain mukaista vaatimusta työsuhteessa olevan henkilöstön määrästä alennetaan 150 työntekijästä sataan, Kannisto huomauttaa.

Uutta yritysten yhteistoimintaa koskevaa lakia on valmisteltu kolmikantatyöryhmässä tammikuusta 2019. Työryhmän työ päättyi syyskuun lopussa ja lausuntokierros päättyy 15. tammikuuta 2021.

– Esitys uudeksi yhteistoimintalaiksi on Akavan mielestä tavoitteiltaan oikeansuuntainen. Uudistuksen tavoitteina on varmistaa riittävät oikeudet henkilöstön tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen, jatkuvaan vuoropuheluun, työhyvinvoinnin edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen, toteaa johtava asiantuntija Miia Kannisto.

Lausuntokierrokselle lähtenyt esitys ei Akavan mielestä kuitenkaan vastaa kaikilta osin hallitusohjelman tavoitteita.

– Hallintoedustuslain henkilöstön edustusta koskevat säännökset on siirretty yhteistoimintalakiin, mutta soveltamisraja on pysynyt samana. Akava pitää tärkeänä, että hallintoedustuslain mukaista vaatimusta työsuhteessa olevan henkilöstön määrästä alennetaan nykyisestä 150 työntekijästä sataan, Kannisto huomauttaa.

Tutustu työryhmän mietintöön.