Valtio | Sopimuksen irtisanomisaika umpeutuu lauantaina 14. tammikuuta

12.1.2023 12:17

Valtion virka- ja työehtosopimusta ei ole irtisanottu vielä.

JUKOn va. toiminnanjohtaja ja valtiosektorin neuvottelupäällikkö Markku Kojo painottaa, että valtion virka- ja työehtosopimusta ei ole irti sanottu vielä.

Sopimuksen irtisanomisaika umpeutuu lauantaina 14. tammikuuta.

- Neuvotteluaikaa on kaksi ja puoli vuorokautta. Katsomme nyt, miten tilanne etenee ja saammeko kutsua neuvottelupöytään.

Valtiovarainministeriön (VM) alainen Valtion työmarkkinalaitos katkaisi keskiviikkona iltapäivällä yllättäen neuvottelut noin 78 000 valtion työntekijän tämän vuoden palkankororuksista, vaikka neuvottelujen oli määrä jatkua torstaina.

Valtiovarainministeriö katkaisi yllättäen 78 000 työntekijänsä palkkaneuvottelut – palkansaajajärjestöt pakotettuja irtisanomaan keväällä solmitut sopimukset | 11.1.2023 klo19.32

Neuvottelut alkoivat 12. joulukuuta, ja ne ovat osa maaliskuussa 2022 solmittua valtion kaksivuotista virka- ja työehtosopimusta. Osapuolet sopivat keväällä, että vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan tammikuun loppuun mennessä.

Jos neuvottelut eivät etene tammikuussa, sopimus on mahdollista irtisanoa päättymään helmikuun loppuun.

Valtio faktat

Sopimus | Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Markku Kojo (JUKO) ja JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL)

Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 78 000:ta palkansaajaa. Heistä yli puolet työskentelee akavalaisille tyypillisissä asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • JUKOlla on 3 500 luottamusmiestä eri puolilla Suomea. Työpaikalla he edustavat kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.