Hallitusohjelma | Akava, SAK, STTK ja liittopuheenjohtajat keskustelivat hallituksen kaavailemista työelämä- ja sosiaaliturvamuutoksista

4.9.2023 14:40

Akavan hallitus arvioi tilannetta 11. syyskuuta.

Akavan, SAK:n, STTK:n johtoryhmät ja työvaliokuntaliittojen puheenjohtajat keskustelivat maanantaina hallituksen kaavailemista muutoksista työelämään ja sosiaaliturvaan.

Hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet herättävät laajaa huolta palkansaajien edustajissa koko työmarkkinakentässä.

Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren arvioi keskusjärjestöjen yhteisessä tiedotteessa, että hallituksen keinot lisäisivät työmarkkinoiden epävakautta ja sosiaalisia ongelmia.

– On tarpeen analysoida tilanne yhdessä ja pohtia, miten kykenemme vaikuttamaan siten, että työllisyys, työelämän laatu ja työn tuottavuus vahvistuvat, eivätkä heikkene.

Löfgren painottaa, että ensisijaisesti Akavassa halutaan edetä yhteisymmärryksessä ja sopien.

– Arvioimme tilanteen kehittymistä liittojemme kanssa ja päätämme omista ja mahdollisista yhteisistä toimenpiteistä tarvittaessa.

Hallitus kaavailee merkittäviä heikennyksiä palkansaajien asemaan, ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja laajemmin sosiaaliturvaan. Se suunnittelee myös rajoituksia neuvottelujärjestelmään ja työtaisteluoikeuteen.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta huomauttaa, että voimalla yksipuolisesti tehdyt muutokset eivät ole kestäviä.

– Ne heikentävät luottamusta ja pitkäjänteistä työmarkkinoiden kehitystä.

Tavoitteitaan hallitus on perustellut valtiontalouden parantamisella.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola tähdentää, että valtion taloutta ei pelasteta muuttamalla työ- ja sosiaalilainsääntöä.

– Kun hallitus haluaa sovittelussa sitoa palkantarkistusten enimmäistason vientialojen korotuksiin, silloin puututtaisiin ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja sementoitaisiin nais- ja miesvaltaisten alojen välinen palkkaepätasa-arvo.

Liittopuheenjohtajat ja keskusjärjestöt tapasivat Espoon Hanasaaressa.

Akavan hallitus arvioi tilannetta 11. syyskuuta alkaen kello 12. Puheenjohtaja Maria Löfgrenin mukaan kokoukselle on varattu aikaa iltaan saakka.

Blogi | Hallituksen vimmainen into rusikoida työelämää synnyttää déjà poo -ilmiön – ”Tätä kuraa on lentänyt tuulilasiin ennenkin” | Ensimmäinen julkaisu 25.8.

Lue lisää