Yli 80 prosentissa julkisalojen työpaikoista on sovittu paikallisesti - Joka kolmas JUKO-luottamusmies jää täysin vaille sopimisessa tarvittavaa tietoa

10.9.2020 12:31

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren JUKOsta muistuttaa, että useimmin julkisalojen koulutettujen ja esimiesten paikallisen sopimisen estää työnantajan näkemys tai jokin muu syy kuin työntekijöiden toive.

Julkisaloilla paikallinen sopiminen tunnetaan hyvin, kun yli 80 prosentissa kuntien, valtion, yliopiston ja kirkon työpaikoista on sovittu paikallisesti.

Ongelmaksi nousee kuitenkin tiedon saanti: jopa joka kolmas korkeasti koulutettujen ja esimiesten luottamusmies jää täysin vaille paikallisessa sopimisessa tarvittavia tietoja.

Luvut käyvät ilmi Akava Worksin vuosi sitten helmikuussa toteuttamasta kyselystä, joka lähetetiin 2 303 vastaajalle. Vastausaste oli 40 prosenttia.

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren JUKOsta muistuttaa, että useimmin julkisen alan koulutettujen ja esimiesten paikallisen sopimisen estää työnantajan näkemys tai jokin muu syy kuin työntekijöiden toive.

- Puutteet tiedon saannissa näyttävät liittyvän ongelmatilanteisiin.

- JUKOn sopimuksissa on erittäin laajat paikallisen sopimisen mahdollisuudet. Onnistuminen edellyttää kuitenkin, että luottamusmies saa työnantajalta riittävästi asiaan liittyvää tietoa, Löfgren painottaa.

Tutustu luottamusmiesbarometrin tuloksiin 13.11.2019